Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Alapalakok


-ȣ̈aća äćääčä
aćɜ (oćɜ)ačkaaja-äje
äjɜäjmäajŋeajša
ajtaäkɜ, äγɜ, äwɜakšte-rɜ (akšɜ-terɜ)akta-
aktɜäktɜ-alaala-ma (alɜ-mɜ)
älɜ1älɜ2älɜ (äl-mɜ, älɜ-mɜ)3älɜ-
alɜ-1alɜ- (alɜ-ttɜ-)2alkaältɜ
älwäama-amɜ-ämɜ-rɜ-
ämpɜ (empɜ)ampɜ-amta-ańa
ańćɜańćɜ-äneanɜ (onɜ)1
anɜ (anɜppɜ)2antɜ (ontɜ)aŋa-aŋe
aŋɜäŋɜäŋɜ-äŋɜ-ćɜ
aŋkeaŋtɜ (oŋtɜ)apɜäpɜ
appeäppɜ-rɜ-kɜapta- (opta-)apte
ärɜarɜ1arɜ (arwa)2arɜ (urɜ)3
arɜ-arpaarwa (arγa)aśe-
ašɜ (ošɜ)äsɜ-aśke (aśke-lɜ), aćke (aćke-lɜ)aškɜ
asȣrɜatɜättɜ- (ätɜ-)attɜ- (ottɜ-)1
attɜ-2aδ̕ɜ (oδ̕ɜ)äδ̕ɜ-mɜ (äδ̕mɜ)ćäćä
čačɜ (čočɜ)ćačɜčačɜ-, čančɜ-1čačɜ-2
ćäčkäčäčkä, čäkčäčäčke (čečke)čaćkɜ
ćäje-rɜčajɜ-ćakaćäkće-
ćäke (ćäke-rɜ)čäkkɜ-čamačamče
čamćɜčänčäčančɜ-, čačɜ-čanta
čaŋɜ-ćaŋkaćäŋkɜ, śäŋkɜčäŋkȣ-
čappɜćappɜ-čappɜ-ćäptɜ
ćaraćarɜćärke-čarkkɜ
čärlɜ (ćärlɜ)ćatɜčawačawɜ (čapa)
ćaδa, śaδaće, ćićečäče̮čɜ, če̮nčɜ
ćele-će̮lta- (ćōlta-)čemɜčenɜ (čēnɜ)
ćeŋɜ (ćiŋɜ)čeŋkečeŋkɜčeppɜ-
ćerɜčettɜ-ćɜkčɜ-tɜrɜćɜlćɜ
čičä, činčäčijɜ-, čikɜ-, čiŋɜ-, čejɜ-, čekɜ-, čeŋɜ-ćiklä (ćüklä), ćikĺä (ćükĺä)ćilɜ
ćilɜ-mɜćinɜ (ćenɜ)čiŋačiŋɜ (čüŋɜ)
ćiŋkä (ćüŋkä)čittɜ-čiwnɜčiγɜ-rɜ (čikɜ-rɜ), ćiγɜ-rɜ (ćikɜ-rɜ)
čočɜ- (čačɜ-)čokaćokɜ-mɜ (ćoγɜ-mɜ)ćolme
ćonča, ćočačončećońɜćorɜ-
ćorkɜčošačošećowja, ćojwa
ćȣjmɜ (śȣjmɜ)ćȣkčɜ (ćȣkčɜ-kkɜ)čȣ̈kkɜćȣ̈kkɜ
ćȣ̈ĺɜćȣlkɜ-, ćȣ̈lkɜ-ćȣńɜćȣ̈nɜ-
ćȣ̈ŋćɜ (ćȣ̈ŋćɜ-kɜ)ćȣ̈ŋɜćȣŋkaćȣ̈ŋkɜ
ćȣ̈ppɜ1ćȣ̈ppɜ2ćȣrɜćȣ̈rɜ
ćȣ̈rɜ (ćȣ̈rkɜ)ćućačučɜčukka
čukka-ćukkɜčukkɜ (čokkɜ)ćukkɜ- (ćokkɜ-)1
ćukkɜ- (ćukkɜ-lɜ-)2ćukkɜ-rɜćumpɜ (ćumpɜ-lɜ)ćuŋkɜ- (ćuŋkɜ-rɜ-)
čupaćuppaćuppɜ1ćuppɜ2
ćuttećuγɜ (ćukɜ), śuγɜ (śukɜ)e1e, ä2
ećɜećɜ-ečkä, ečäečkɜ-
eje (üje)ekäelä-eĺɜ
elɜ1elɜ2emäenä1
enä2eŋkɜ-rɜ-erɜertä
ešäeskɜ-ešte-ewä
ewkkɜeδeićä1ićä (üćä)2
iće, iśeičɜ (üčɜ)ičɜ-ike (ike-ńe, ike-ne)
ikte (ükte)ilɜilmaime-
imɜinšeipɜ, ipɜ-sɜ, ipɜ-śɜ1ipɜ (jipɜ)2
iptɜ (üptɜ)irɜ- (ürɜ-)irkä (ürkä)irwɜ
irγɜnɜ (ürγɜnɜ)išaiśɜ (eśɜ)isɜ-
iśɜ-itäitɜ-ittä-
jačɜjäjejaka-jäkä-lä
jakka-jakkɜjakšajaksa-, joksa-
jäkšɜjälɜ-jalkajälke
jälŋɜjältejamajama-
jamɜjänejäntejäntɜ-
jäŋejäŋkäjaŋšajäpśe
jarɜjärɜjarɜ-järmɜ
järwäjäse (jäsne)jatɜ-jäwje
jekɜjekkɜjeläjenɜ-
jerɜjewä, > FW jüwäjikä (ikä)jimä-, jimä-lä
jire- (jüre-)jirɜ (jirɜ)jiša (iša)jitɜ (jütɜ)
jojokejokse-jomɜ (jamɜ)
jomɜ-joŋkće, jokćejoŋsɜ (joŋksɜ)jorɜ-
jorkɜ-josɜjotkajowkkɜ
jȣčɜjȣkkɜjȣ̈kkɜ-rɜjȣlɜ
jȣ̈ŋɜ-, jȣ̈γɜ- (jȣ̈kɜ-)jȣrɜ1jȣrɜ2jȣrtɜ