Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćȣ̈ŋkɜ Ug    'csomó; csomót köt'  de 'Knoten; einen Knoten knüpfen'  en 'knot (n); tie a knot'  UEW № 1738 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Összeköt


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? manysi/vogulKśiŋkəlt- 'einen Knoten knüpfen'FUF: 32:245 (Kannisto, mitg. Liimola)
  KUśiχməl 'Knoten'FUF: 32:245 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Pśäŋkəl 'Knoten'FUF: 32:245 (Kannisto, mitg. Liimola)
   
  ? magyarregcseg 'Knoten, Knorren (am Holze); Klößchen'
  regcsög 'Knoten, Knorren (am Holze); Klößchen'
  regcsök 'Knoten, Knorren (am Holze); Klößchen'
  reggöcs 'Knoten, Knorren (am Holze); Klößchen'
  Altgoͤtѕit 'Knoten, Knorren (am Holze); Klößchen'Calepinus 1585
  Alttʃeges 'Knoten, Knorren (am Holze); Klößchen'Apáczai-Csere: Enciklopédia 1655


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  vogul l, lt és məl képzők.

  Az egyeztetés csak akkor helyes, ha a magyar csög – amely ugyan később jelenik meg a szótörténetben, habár sok nyelvjárásban ismert –, az eredetibb forma, és belőle a göcs hangátvetéssel keletkezett, továbbá ha a magyar szó nem azonos a csög 'fatuskó' (lásd *čȣ̈kkɜ 'tuskó' FU) szóval.

  Nomenverbum?  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 197 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Liimola: FUF 32: 246 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 375 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Munkácsi: NyK 25: 260 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.