Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Történet

Az Uralonet egy olyan, kutatásra és oktatásra egyaránt alkalmas adatbázis és kérdezőfelület, melynek az uráli etimológiákat tartalmazó hagyományos, német nyelvű szótár, az  Uralisches Etymologisches Wörterbuch, (=UEW, Akadémiai Kiadó 1986–1989) anyaga képezi az alapját.

 

Támogatók

NKA OTKA NKTH

Előzmények

Az UEW az 1970-es és 1980-as években jött létre a MTA Nyelvtudományi Intézetében. Szerzői: ✝Rédei Károly (főszerkesztő), Bakró-Nagy Marianne, Csúcs Sándor, ✝Erdélyi István, Honti László, ✝Korenchy Éva,  K. Sal Éva,  ✝Vértes Edit.

Az 1990-es évektől Csúcs Sándor ötlete alapján és az ő vezetésével folyt a szótár számítógépre vitele, amelynek végső célja a szótár anyagának kereshetővé tétele (Uráli Etimológiai Adatbázis, UEA néven). Az évtized végétől a projekthez csatlakozott a Koblenz-Landaui Egyetem, ahol Bátori István vezetésével a programozói feladatokat végezték (ekkortól Uralische Etymologische Datenbasis, UEDb). Ennek utódja, az Uralothek, mely jelenleg is elérhető az Uralonet oldaláról. Ezek a munkálatok az adatbázisnak kutatási célokra történő bővítését szolgálták. Az együttműködés részletesebb története és a közreműködők nevei ott találhatók.

 

Amivel több az Uralonet...

A Uralonetet a kutatási és oktatási célok mellett az érdeklődő nagyközönség részére is elérhetővé kívántuk tenni. Elsődleges törekvésünk a nyomtatásban megjelent szótár anyagának széleskörűen kereshetővé tétele volt. Egy etimológiai adatbázis azonban szinte a végtelenségig bővíthető, ill. fejleszthető, pl. az újabb kutatások eredményeivel, új keresési szempontokkal vagy a használat során felmerülő további igények szerint.

Adatbázisunkban jelenleg is vannak tartalmi kiegészítések. 1. Az eredetileg német nyelvű szótár jelentésmegadásai a kikövetkeztetett alapalakok esetében már magyar nyelven is elérhetők (a felhasználói felület is elsőként magyarul készült el). 2. Az etimológiák fogalomkörökbe sorolása (bővebben l. alább) cikkek formájában nagyrészt rendelkezésre állt (Bakró-Nagy, Marianne és Sipos Mária munkái) E felosztás gyakorlati haszna abban nyilvánul meg, hogy az etimológiák között nemcsak egyes (kikövetkeztetett) jelentésekre lehet keresni, hanem a fogalmilag azonos csoportba tartozó egész halmazra is.

 

Közreműködők

az Uralonet munkálataiban:

Mus Nikolett

Oravecz Csaba

Oszkó Beatrix

Sipos Mária

Szeverényi Sándor

Takács Dávid

Váradi Tamás

Várnai Zsuzsa

Ferenczi Zsanett

 

Az alapalakok jelentéseit magyarra fordította (az Uralothek számára Csúcs Sándor által készített változat ismeretében):

Bakró-Nagy Marianne

Sipos Mária

Sipőcz Katalin

 

A magyarul olvasható kommentárokat fordította:

Mus Nikolett

 

A fenti fordításokat lektorálta:

Gerstner Károly

 

Az adatok ellenőrzésében részt vettek:

Erdős Róbert

Farkas Erika

Horváth Ildikó

Gulyás Nikolett

Kovács Réka

Nagy Ilona

Németh Szilvia

Oszkó Beatrix

Radó Annabella

Reveland Anett

Szeverényi Sándor

Varjasi Szabolcs

Várnai Zsuzsa

 

Valid XHTML 1.0 Transitional