Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ajŋe FW ?FU   'halánték'  de 'Schläfe'  en 'temple'  UEW № 5 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn aivo(t) 'Gehirn, Hirn, Schläfe, Schläfenbein'
   aivena 'Schlaf, Schlafbein'
   
  ? észt aju 'Gehirn, Verstand'
   
  ? számi/lappLvuoiŋam ~ vuoiˈŋam 'Gehirn (auch der Plur. wird für ein einzelnes Gehirn gebraucht)'
  Nvuoigŋâš-: vuoiˈgŋâšâk 'brain'
  Notvuevešn 'Gehirn'Kuollan:1731
  Kldvujvešn 'Gehirn'Kuollan:1731
   
  ? mordvinMuj 'Mark, Gehirn'Ahlqvist, MMdGr
  Muj 'мозг'MRS
   
  ? magyar agy 'Gehirn, Mark; Nabe'
  Altagy 'Schädel'
  ÚESz.agy


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir abor 'agy'; altaji: török *ɑ̄ŋ 'emlékezet, ész, értelem', altaji: török*ɑ̄ŋ 'arc, orca, alsó állkapocs' < ? *ɑ̄ŋ́.

  A lapp N š képző.

  A mordvin és magyar szavak csak akkor tartozhatnak ide, ha * > *jˊŋ > *jj > mordvin j, > >  magyar gy fejlődés feltételezhető.

  Csak a finnben maradt meg (a másodlagos 'agy, agyvelő' jelentés mellett) az eredetiként feltételezett 'halánték' jelentés. Minden más nyelvben egy 'halánték' → 'agy, agyvelő, velő' jelentésváltozás zajlott le. A magyar (ómagyar) 'koponya' jelentés szintén az eredeti 'halánték' jelentés miatt érthető meg.

  A magyar szóról lásd még az *ońća 'első rész, elülső rész, vminek az eleje' FP, ? FU szócikk alatt.


  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 62, 376 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 31 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • E.Itkonen: LpChr 180.00 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Sauvageot: Rech 131 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 12
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Angere: UrJukFr 50 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.
  • VglWb 815 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Toivonen: Vir 1937: 139 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.