Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. jarɜ- Ug    'ír, rajzol, fest'  de 'schreiben, zeichnen, malen'  en 'write, draw, paint'  UEW № 1758 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Jel


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? hanti/osztjákVjeri- 'zeichnen'OL: 240
  Trjjȧ̆rip- 'einen Strich ziehen, kratzen (Nagel, Holzsplitter usw.), riefeln, linieren (z.B. Papier, nur einen Strich; schreiben (Geheimwort)'OL: 240
   
  ? magyar ír- 'schreibenMNSz HHCVx1Sg. írok
  regir- 'Muster zeichnen, malenMNSz HHC


  Magyarázat

  < ? türk. *yar- > tschuw. śïr- , vgl. osm., Kas. yaz- 'schreiben, zeichnen, malen', mong. ȷ̌iru- , ma.-tung. ńiru- id.

  Ostj. i ist ein Ableitungssuffix.

  Urostj. *e anstelle des zu erwartenden velaren Vokals ist möglicherweise durch den palatalisierenden Einfluß des anlautenden j zu erklären. Im Ung. dürfte ein Lautwandel Ug. *a > urung. * > ung. i, í eingetreten sein.

  Möglicherweise sind das ostj. und das ung. Wort voneinander unabhängige, selbständige Entlehnungen aus dem Türk.  Bibliográfia
  • Hajdú: MKE 44, 80 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Gombocz: MNy 3: 223 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Gombocz: MSFOu 30: 87, 139, 144, 178, 180, 192 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Gulya: NyIOK 22: 286 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Sz.Kispál: NyIOK 2: 360 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Kálmán: NyIOK 4: 372 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Gombocz: NyK 35: 254 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sz.Kispál: NyK 53: 50 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.