Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćappɜ- FU    'csattanó hanggal üt, odavág'  de 'mit knallendem Geräusch schlagen, hauen'  en 'hit with a clapping sound, strike'  UEW № 51 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör:


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? vepsze čappa- 'schlagen; dreschen; brechen (Flachs, Hanf)'FUF: 11: 189 (Ahlquist mitg. Wichmann)
   č́apa- 'schneiden'FUF: 11: 189 (Setälä mitg. Wichmann)
   
  ? számi/lappLtjuohppa- '(auf)schneiden, aufhacken (z.B. Fleisch oder Fische zum Kochen), abschneiden (z.B.ein Band)'
  Nčuopˈpâ- 'chop; cut; cut up; amputate'
  Notčuohpe- 'schneiden; hauen, hacken'818
  Ačuppѳ- 'schneiden; hauen, hacken'818
  Kldčūhpe- 'schneiden; hauen, hacken'818
  Tči̊̄hpi̊- 'schneiden; hauen, hacken'818
  Tčīhpi̊- 'schneiden; hauen, hacken'
  Kči̊̄hpi̊- 'schneiden; hauen, hacken'Kuollan: 818
  Kčīhpi̊- 'schneiden; hauen, hacken'Kuollan: 818
   
  ? mordvinEćapa- 'in die Hände klatschen'Wied [mord]
  Mćapa- 'schlagen'JE
   
  ? udmurt/votjákSč́apki̮- 'schlagen, zuschlagen, hinschlagen; in die Hände klatschen'
  Kč́apkə̑- 'schlagen, zuschlagen, hinschlagen; in die Hände klatschen'
  Gćapkị̑- 'mit den Händen klatschen'Wichm [wotj]
   
  ? komi/zürjénVćapki̮- 'werfen (mit nichtausgestreckter Hand)'
  Pćapki̮- 'werfen (mit nichtausgestreckter Hand)'
  POća·pki- 'werfen'
   
  ? magyar csap- 'schlagen; hauen; werfen, schmeißen'
  Altcsap- 'schmeicheln'
  ÚESz.csap


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A permi ki̮ képző.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 86 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 6: 37, 11: 188 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 51, 60 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 361 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Sauvageot: Rech 37 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 522, 525 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.