Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. čeŋkɜ FU    'ék'  de 'Keil'  en 'wedge'  UEW № 107 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szerszám. Fegyver


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSčog 'Pflock; Nagel (bes. aus Holz)'
  Kčog 'Pflock; Nagel (bes. aus Holz)'
  Gčog 'Pflock; Nagel (bes. aus Holz)'MSFOu:65:22 (Wichmann mitg. Uotila)
   
  komi/zürjénLučege̮s 'Pfeiler neben dem Ofen, worauf das Ende der Tragsparren der Schlafpritsche liegt'
  Sčege̮s 'Seitenbrett (am Ende) der Wandbank'
   
  magyarregcsegely 'ékalakú szántóföld, rét, kaszáló, sziget; keilförmiges Ackerfeld, keilförmige Wiese, Heuwiese, Insel'Akk. csegelyt, ?cseglyet
  ÚESz.csegely


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén e̮s és magyar ly denominális névszóképzők.

  FU *č képviselőjeként a magyarban s lenne várható. Az ősmagyar korban azonban valószínűleg cs-ző és s-ező nyelvjárások álltak szemben egymással, így a cs nyelvjárási sajátságként őrződött meg.

  FU 'ék' → magyar 'ékalakú terület (szántóföld, rét, kaszáló, sziget)' jelentésváltozáshoz vö. orosz клин 'ék, pecek' ~ 'földsáv, parcella, tábla'.  Bibliográfia
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Lakó: Melich-Eml 207.00
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Anderson: Wandl 95 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).