Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. čeŋke FU    'gőz, pára v. meleg (mn fn)'  de 'Dampf, Dunst' od. 'warm, Wärme'  en 'steam, mist (or) warm (adj n)'



  UEW № 106 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Időjárás,  Meleg


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn henki 'Atem; Zugwind; Leben; Person, Kopf; Geist'Gen. hengen
   
  észt hing 'Atem, Hauch, Luft (bewegte), Duft, Gerucht; Leben, Seele; Person'Gen. hinge
   
  számi/lappWfshĭ̮e̮kkɛ̮ 'Geist, Seele, Leben'< finn
  Nhœgˈgâ 'life; body womb'< finn
  Kojīn̆k 'Seele, Menschengeist'< finn
  Notjekk 'Seele, Menschengeist'< finn
  Ajiñk 'Seele, Menschengeist'< finn
  Kldjīn̆k 'Seele, Menschengeist'< finn
  Tjīn̆k 'Seele, Menschengeist'< finn
   
  udmurt/votjákSǯog 'sehr warm, drückend heiß, schwül'FUF:11: 246
  Mǯog 'sehr warm, drückend heiß, schwül'FUF:11: 246
  Ufžog 'sehr warm, drückend heiß, schwül'FUF:11: 246
   
  hanti/osztjákTrjčĕŋk 'Wärme, Hitze'OL:180
  Kočĕŋk 'heiß, Hitze'PD:2755
  Osȧ̆ŋk 'Wärme, Hitze'OL:180
   
  manysi/vogulTJsäk 'Schwüle'WV:24
  KUsaχ 'Schwüle'WV:24
  Psak 'Schwüle'WV:24
  Sosāŋk 'Schwüle'WV:24
   
  ? magyar jó-ság 'Güte'
   -ság, -ség 'Suffix zur Bildung von Abstrakta u. Sammelnamen'
   erdő-ség 'Waldung'
   or-szág 'Land, Reich, Staat'
   jó-szág 'das Gut, Vermögen; Vieh'
  ÚESz.ország


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar ség, ság, szág alapján feltett ősmagyar s ~ sz váltakozás miatt, továbbá jelentéstani okokból valószínűtlennek tűnik, hogy a magyar képző a *ćeŋɜ (ćiŋɜ) 'idő (mint folyamat)' ugor alakból származik (lásd ott).

  Az osztják č ~ vogul s mássalhangzó-megfelelés a szavak nyomatékosító jelentésével függ össze.

  A magyar ség ~ ság jelentéséhez vö. zürjén ru 'gőz, köd' ~ as-ru 'önfejűség' (as 'saját, maga'), je̮j-ru 'őrület, tévedés' (je̮j 'buta, ostoba').

  A finn henki szót többen (FUV; SKES ?-lel; Collinder: CompGr. 182; Lytkin: VokPerm. 197) a votják či̮ŋ és zürjén či̮n 'füst' szavakkal egyeztették. Ez azonban hangtani okokból nem fogadható el. A permi szavakhoz és megfelelőikhez lásd *čiŋɜ 'köd; füst' FU.



  Bibliográfia
  • Gombocz: Berzeviczy-Eml 40.00
  • Steinitz: DEWO 287 = Steinitz, Wolfgang, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966– (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
  • Paasonen: FUF 12: 301 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Joki: FUFA 32: 50 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • E.Itkonen: LpChr 126.00 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Mikola: NyK 64: 307 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 131.00
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.