Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. äjɜ Ug    'kicsi, fiatal'  de 'klein, jung'  en 'little, small, young'  UEW № 1727 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Élet. Életkor,  Kicsi


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? hanti/osztjákVäj 'klein, niedrig, eng'OL: 3
  DNȧj 'klein, jung, niedrig, unbeträchtlich'OL: 3
  Oȧj 'klein, jung'OL: 3
   
  magyar ?i: ifjú 'jung, Jüngling'
  regéfiú 'jung, Jüngling'
  reg?éfi 'jung, Jüngling'fiú 'Sohn, Knabe'
  reg?éfju 'jung, Jüngling'
  reg?ëfiú 'jung, Jüngling'
  reg?éfiju 'jung, Jüngling'
  reg?éfü 'jung, Jüngling'
  reg?iftyu 'jung, Jüngling'
  reg?ifi 'jung, Jüngling'
  reg?ilány 'junges Mädchen'lány 'Mädchen, Tochter'
  reg?élyány 'junges Mädchen'
  reg?ilánka 'junges Mädchen'
  reg?illánka 'junges Mädchen'
  reg?illány 'junges Mädchen'
  ÚESz.ifjú


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar i, e és é csak az idézett elhomályosult összetételekben fordul elő, ezért ezek idetartozása bizonytalan.

  A cseremisz KB iγə, U B iγe 'kölyök (állatoké) (KB U B), gyerek (U)' szók (MUSz. 809; NyH7) szó belseji γ hangjuk miatt nem tartozhatnak ide (lásd a *(j)ȣ̈kɜ, *(j)ȣ̈γɜ 'fia vkinek; kölyök (állat)' U). A mordvin ej-, äj-, i-: E ejď, ejť, äjď, M 'gyerek', E ejkakš (MUSz. 810) szintén nem vonhatók ide, mert nem bizonyítható, hogy ď és ť elemük képző.  Bibliográfia
  • Horger: MSzav 86.00 = Horger, Antal, Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. Budapest 1924.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 809 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Kertész: NyK 41: 233 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 470 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Simonyi: Nyr 32: 416 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Sauvageot: Rech 116 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.