Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. äδ̕ɜ-mɜ (äδ̕mɜ) Ug    'enyv'  de 'Leim'  en '(animal) glue'  UEW № 1726 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVejəm 'Leim'OL: 17
  DNȧjəm 'Leim'OL: 17
  Kazajəm 'Leim'OL: 17
   
  manysi/vogulTJiľə·m 'Leim'FUF: 14:34, 38 (Kannnisto)
  KUiľəm 'Leim'FUF: 14:34, 38 (Kannnisto)
  Piľəm 'Leim'FUF: 14:34, 38 (Kannnisto)
  Soēľəm 'Leim'FUF: 14:34, 38 (Kannnisto)
   
  ? magyar enyv 'Leim'
  regenyű 'Leim'
  regenyü 'Leim'
  ÚESz.enyv


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az osztják és vogul m, valamint a magyar v, ű, ü vagy képzők, vagy a *δ̕m kapcsolat utótagjának folytatásai.

  A magyar szó csak akkor tartozik ide, ha — valószínűleg az ősmagyarban — *j > ny vagy *gy >ny hangváltozás történt. Vö. magyar hajít- ~ hagyít- ~ hanyít- 'dob, hajít', kígyó ~ kijó ~ kinyó 'kígyó'.

  A hibásan idevont finn tymä 'enyv' szót és megfelelőit (Halász: NyK 24: 466; Paasonen: FUF 2: 103; Beitr. 15, 69; EtSz.; K. Donner: MSFOu 67: 72; SzófSz.) lásd a *δ̕imä (*δ̕ümä) 'enyv' U alatt.  Bibliográfia
  • Beitr 15, 70 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Munkácsi: Ethn 4: 277 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Paasonen: FUF 2: 103 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Bárczi: Htört2 132.00 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Fábián: MNyszet 6: 45 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Munkácsi: NyK 23: 87, 25: 282 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.