Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćukkɜ-rɜ FU    'sokaság, sereg'  de 'Haufen, Schar'  en 'flock, crowd'  UEW № 76 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Mennyiség


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? komi/zürjénSćuke̮r 'Haufen, Herde, Schar (Tiere), Menge (Leute)'
  Sćuke̮rt- 'in einen Haufen sammeln, anhäufen, (ver)sammeln, verwahren, vereinigen, erwerben'
  Pćuke̮r 'Haufen, Herde, Schar (Tiere), Menge (Leute)'
  Pćuke̮·rt- 'in einen Haufen sammeln, anhäufen, (ver)sammeln, verwahren, vereinigen, erwerben'
   
  ? magyar csokor 'Büschel, Blumenstrauß, Strauß; Schleife, Masche, Kokarde (altung.) Schar, Haufen'Akk. csokrot, csokort
  regcsukorít-: ësszecsukorít 'egy csomóba hajt; in einen Haufen treiben'
  ÚESz.csokor
  ÚESz.csukorgat


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén és magyar r vagy denominális, vagy deverbális képző, amely feltehetőleg már az alapnyelvben a tőhöz járult.

  Nomenverbum abban az esetben, ha a magyar (nyj.) csukorat 'csoport (ember, marha, csibe)' szó a csokor származéka.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 198, 261 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 377 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Uotila: SyrjChr 168 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.