Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. arwa (arγa) FU    'ár, érték'  de 'Preis, Wert'  en 'price, value'  UEW № 26 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Ár


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn arvo 'Wert, Ansehen; Mutmaßung'
   arvaa- 'ungefähr schätzen, mutmaßen, raten, erraten, vermuten'
   arvele- 'meinen, vermuten, glauben, überlegen'
   
  észt aru 'Zahl, Rechnung, Berechnung, Verhältnis, Art und Weise'Gen. arvu
   arva- 'denken, meinen, schätzen, urteilen, vermuten, erachten'
   arv 'Zahl, Rechnung, Berechnung, Verhältnis, Art und Weise'
   
  számi/lappNar'vâli- 'think, think so'
  Nar'vedi- 'understand, understand how so; guess'
  Nar'vo -rv- 'value, significance; importance'< finn
   
  ? mordvinEaŕće- 'denken, gesinnt sein'
  Eaŕśe- 'denken, gesinnt sein'
  Maŕśe- 'denken, gesinnt sein'
   
  ? komi/zürjénLuartal- 'berechnen, schätzen, veranschlagen'
  Sartal- 'bedenken, überlegen, erwägen meinen, annehmen, zählen, berechnen'
   
  ? hanti/osztjákOȧrtȧlə- 'prüfen, befühlen, betrachten, sich erkundigen'< komi/zürjén
  Nartat- 'nachsinnen, überlegen'< komi/zürjén
   
  ? manysi/vogulPārtlākt- 'einander fragen'< komi/zürjén
  Soārtal- 'untersuchen, prüfen; mutmaβen'< komi/zürjén
   
  magyar ár 'Preis'
   áru 'Ware'
  Altarrus 'Preis'
  Altarra 'Preis'
  ÚESz.áru


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  < ? indoeurópai: szanszkrit arghá- , szogd 'rγ , oszét ar 'érték, ár'.

  A mordvin és zürjén szavak csak akkor tartozhatnak ide, ha a ć, ś, t elemeik képzők. A magyar eredeti áru ~ árr- tőalternáció az * (< * vagy *rw) hangváltozással magyarázható.  Bibliográfia
  • ÁKE 136 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Sajn: Dem 68 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Kalima: Hirt-Festschr 2: 203 = Germanen und Indogermanen. Volkstum, Sprache, Heimat, Kultur. Festschrift für Herman Hirt. Hg. von Helmut Arntz. 1–2. Heidelberg 1936 (Indogermanische Bibliothek. II. Abt., XV. Bd.).
  • Lakó: MNy 43: 34 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Honti: MNy 81: 146 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Harmatta: MőT 171 = Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977.
  • Wiklund: MSFOu 10: 137 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Joki: MSFOu 151: 251 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 747 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 14
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.