Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. čärlɜ (ćärlɜ) Ug    'zúgó (meredekebb hely a folyóban)'  de 'Stromschnelle'  en 'rapids'  UEW № 1741 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Folyóvíz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? manysi/vogulTJsärľī '»настрëвник« (на лугах)'Kannisto, Mskr
  LUsärlə: särlə-waŋkə '»ляжина« (в болотах)'Kannisto, Mskr
  Nsārlä 'a folyónak lejtősebb helye, hol a víz nagy sebességgel ömlik alá; abschüssige Stelle im Flusse, wo das Wasser stürzend fließt'ÁKE: 537
   
  ? magyar ѕellő 'Nixe, Wasserfrau; StromschnelleMNSz HHC


  Magyarázat

  Im Ung. fand eine Assimilation *rl > ll statt.

  Die Bedeutung 'Nixe, Wasserfrau' im Ung. dürfte aus der dichterischen Sprache stammen. Das ung. Wort dürfte eher aus dem Partizip auf ő von dial. serl-, sell- 'összesodródik; sich zusammendrehen' entstanden sein (Simonyi: Nyr. 31: 38, 42: 436; Mészöly: MNy. 7: 388; Váró: Nyr. 42: 375; Horger: MSzav. 150; SzófSz.).  Bibliográfia
  • ÁKE 537 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Munkácsi: Ethn 4: 187 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 257 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.