Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. aća FP ?FU   '(patakmenti) rét, völgy'  de 'Wiese, Bachwiese, Tal'  en 'meadow (along a stream), valley'  UEW № 1 Sorszám szerint: Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szárazföld


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  észt aas '(gute) Wiese, Bachwiese'Gen. aasu, aasa
   
  mordvinEkeńeŕee 'Vorderarm; Elle'
  Ekäńiŕ 'Vorderarm; Elle'
  Ekeńir 'Vorderarm; Elle'
  Ekeńďir 'Vorderarm; Elle'
   
  ? udmurt/votjákSaź-dor 'безлесистая местность, нелесистая'dor 'край, сторона'Bor
   
  komi/zürjénSMaʒ́ 'пойма'
  Luaʒ́ 'gute, trockene Wiese'
  VOaʒ́ 'прорубь'
   
  ? magyarAltaszó 'Tal, Niederung; ein Tal, in dem in Regenperioden und zur Zeit der Frühjahrsschneeschmelze ein kleiner Bach fließt, das aber sonst trocken ist'
  Altaszó 'Fluß, Bach'
  ÚESz.aszik
  ÚESz.aszó


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar ó (< *k) denominális névszóképző.

  A votják szó csak akkor vonható ide, ha a korábbi jelentése 'rét széle, füves puszta' volt és ha nem azonos az aź-dor 'elülső hely' összetétellel.

  A magyar szóról lásd még *suśɜ- 'szárad, aszalódik' Ug.

  A magyar aszó szónak a vogul šoš 'patak' szóval való összekapcsolása (Munkácsi: NyK 25: 269Moór: ALH 2: 363), csakúgy mint a magyar osz- (oszt- 'oszt', oszl- 'oszlik') (Mátyás: NyK 4: 192Bárczi, TA 33, 100igéből való származtatása hangtani és jelentéstani okokból nem fogadható el.  Bibliográfia
  • Steinitz: FgrVok 38 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Toivonen: FUF 17: 286, 19: 135 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Vértes: MNy 60: 480 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Nyíri: MNy 75: 147 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Lytkin: SFU 2: 268 = Советское Финноугроведение. Soviet Finno-Ugric Studies. Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Linguistique finno-ougrienne soviétique. 1–, Tallinn, 1965–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.