Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ämɜ-rɜ- FU    'mer, merít'  de 'schöpfen'  en 'scoop (tr)'  UEW № 42 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Kivesz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSomi̮rt- 'schöpfen, ausschöpfen'
   
  hanti/osztjákVemər- 'schöpfen'OL: 190–191
  DNĕmər- 'schöpfen'
  Oȧ̆mər- 'schöpfen'
   
  manysi/vogulTJämǟrt- 'schöpfen'Steinitz, WogVok: 102(Kannisto mitg. Steinitz)
  TJǟmə.rt- 'schöpfen'WV: 4
  KUɔ̈̄mərt- 'schöpfen'
  Pāmərt- 'schöpfen'
  Soāmart- 'schöpfen'


  Magyarázat

  Wotj. und wog. t sind Ableitungssuffixe.

  Das Ableitungssuffix *trat vielleicht schon in FU Zeit an das Wort.

  Die eventuelle velare Parallele aus FU Zeit s. unter *ama- 'schöpfen' FU.

  Das Wort wurde von mehreren Forschern (Rédei: NyK 77: 95; Rédei noch Literatur) mit ung. mer- 'schöpfen' (s. unter *märɜ- 'untertauchen' Ug.) verbunden. Diese Zusammenstellung kann wegen des anlautenden Vokals nicht akzeptiert werden.  Bibliográfia
  • ÁKE 525.00 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Jacobsohn: ArUgrof 220.00 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Toivonen: FUF 23: 01 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 113 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE (mer) = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 615 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7 152.00
  • Munkácsi: NyK 25: 254 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal: NyK 28: 19 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: Nyr 13: 17 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Simonyi: Nyr 29: 244 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SzófSz (mer) = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.