Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ańa U    'idősebb férfirokon (báty, nagybáty) felesége, ?anya'  de 'Frau eines älteren Verwandten (des Bruders, des Onkels), ?Mutter'  en 'relative (of the brother, uncle), ? mother'  UEW № 15 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappKldvuəńńe 'Frau desälteren Bruders' 305:789
  Tvı˚ѳńńe 'Frau des älteren Bruders' 101:1800
   
  ? mordvinEańa ''Bud [mord]
  Enizańa 'Schwiegermutter'
  Mańaka 'testvérnéne; ältere Schwester'JE
   
  ? udmurt/votjákJańi̮ 'Hanfgarbe'FUF:3:105 (Wichmann)
   
  komi/zürjénV? 'Frau'Wied [syrj]
  VUońa 'Schwiegertochter (Frau des Sohnes)'
  VU? 'Schwiegermutter (der Frau)'
  Ude̮ńe 'Schwägerin (Brudersfrau Mannesschwester)'Wied [syrj]
  Uduńe 'Tante'
  Udońa 'Schwiegerin (Frau des Sohnes), Schwägerin'
  Ud?e̮ńa 'Schwägerin (Brudersfrau Mannesschwester)'
  Ud? 'Schwiegermutter (der Frau)'
  P? 'Frau, Mutter des Mannes'Wied [syrj]
   
  hanti/osztjákVăńəki̮ 'Frau des älteren Bruders, Stiefmutter' 142:46
  DNăńəχə 'Frau des älteren Bruders' 142:46
  Oȧ̆ńəχi 'Frau des älteren Bruders, Stiefmutter' 142:46
   
  manysi/vogulTJāńī 'Frau des Vaterbruders'FUF:14:56 (Kannisto), JSFOu:30/8:23
  Kōńi 'nagynéne; Tante'MSz
  Kōń 'nagynéne; Tante'
  KO?ɔ̈̄ń 'Großmutter mütterlicherseits'Kannisto, Mskr
  P?āń 'Großmutter mütterlicherseits'Kannisto, Mskr
  LUuńńəm 'meine Tante'FUF:14:56 (Kannisto), JSFOu:30/8:23
  So?ɔ̄ńγe 'seine Schwägerin' 183:109:179, 236 (Kannisto-Liimola)
  So?āńēk˳a 'Großmutter mütterlicherseits'Kannisto, Mskr
  LOōńγ: māń-ōńγe 'ihre jüngste Schwägerin'māń 'klein, jung' 183:109:179, 236 (Kannisto-Liimola)
  Nå̄ńi̊ˈ 'Schwägerin'MSz
   
  ? magyar ángy 'des Gatten Schwester; die Frau des (älteren) Bruders; des Onkels oder Großonkels Frau; des Vetters Frau; die Frau eines jeden älteren Verwandten'
   anya 'Mutter'Akk, Px3Sg. anyját, anyja
   lëány 'Tochter, Mädchen'
  reganya 'Schwiegermutter'anyát, anyja. Akk, PxSg3
  ÚESz.ángy
  ÚESz.anya
  ÚESz.leány
   
  nyenyecOńeje 'jüngere Schwester der Mutter' 162:313
   
  szölkupTaUońa 'vanhemman veljen vaimo, Frau des älteren Bruders'DonnMskr
  Tyońo 'vanhemman veljen vaimo; Frau des älteren Bruders'DonnMskr


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altajitörök ana 'anya'. 

  A zürjén a kicsinyítő képző, az e pedig feltehetőleg vokatívuszi szerepű PxSg1. Az osztják ki̮χə és vogul īγ kicsinyítő képzők. A magyar ángy szóban a gy valószínűleg denominális főnévképző (< FU *ńćɜ), de az is lehetséges, hogy inetimologikus hang, vagy elhasonulással keletkezett, mégpedig a birtokos végződéssel ellátott *ányom, *ányod stb. formák szóbelseji megnyúlt mássalhangzós *ánnyom, *ánnyod alakjaiból. A magyar anya szóvégi a eleme vagy PxSg3, vagy kicsinyítő képző.

  A zürjén o ~ u ~ hangkapcsolathoz vö. S P on, Peč. Ud. I P un 'alvás', P e̮nme̮·śśi̮- 'elalszik'.

  zürjén és vogul szavak ?-es magánhangzója egy ősi ä elemre utal. Valószínű azonban, hogy az ä a palatális ń hatására a-ból jött létre.

  Az uvogul L U nyelvjárásokban szabálytalan. Lehetséges, hogy zürjén jövevényszó, bár a szóvégi ī <~ əγ, valamint a szóbelseji konszonantizmus a szó eredetisége mellett szólnak.

  votják ańi̮ 'kender köteg' jelentését vö. russбабка 'öreg anyóka' 'len köteg, kender köteg'.

  A rokonnyelvi 'anya, anyós, nagyanya' jelentésű ?-es adatok feltehetőleg az egyes FU nyelvekben egymástól függetlenül keletkezett gyermeknyelvi szók. Erre utalnak az 'anya' jelentésű hasonló hangalakú szavak a rokon és nem rokon nyelvekben (vö. vót enneosztják [36] V ĕŋkivogul ɑ̄ŋkw 'anya'; köztörök ana 'anya, anyós', tunguz ani,ańi 'anya' stb.).

  A magyar leány (< ősmagyar *lajańɜ) szó talán elhomályosult összetétel. A lë- előtaghoz(< ősmagyar *laj-) és a leány szóhoz lásd  *lȣjɜ 'kicsi, fiatal v. gyenge, erőtlenUg.  Bibliográfia
  • ÁKE 132 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Hajdú: ALH 4: 44 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Karjalainen: FUF 13: 215 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 3: 104 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 19 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • E.Itkonen: FUFA 32: 83 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Bárczi: Htört2 64, 147 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 89 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Benkő: LyTört 8 = Benkő, Loránd, A magyar ly hang története. Budapest 1953 (NytudÉrt. 1).
  • Pais: MNy 28: 172 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Horger: MNy 29: 109 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Zsirai: MNy 29: 257 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Gulya: MNy 60: 95 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Zsirai: MSFOu 67: 432 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 745 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 178 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 77 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Hajdú: NyK 55: 82 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Liimola: Sananjalka 11: 194
  • Uotila: SyrjChr 63 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • Bárczi: TA 43 = Bárczi, Géza, A Tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Budapest 1951 (Nyelvészeti Tanulmányok 1.)
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.