Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ala U    'tér, hely vmi alatt, al(só), az alsó(rész)'  de 'Raum unter etw., Unter-, das Untere'  en 'space, area under something, under(neath), the lower (part)'  UEW № 7 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Lent


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn ala 'Platz; Gebiet, Bereich; Fach'
   alla 'unter, unterhalb'
   
  észt ala 'Unterraum; Grund, Ursprung'
   all 'unten, unter, unterhalb'
   
  számi/lappL-vuollē '(als Grundwort von Zusammensetzungen) der Platz unter od. nahe bei etw.; Unterlage'
  L-vuollē '(als Bestimmungswort von Zusammensetzungen) etw. unter einem andern, etw. weiter drunten Befindliches, von unten od. von weiter unten Kommendes, untere'
  Nvuolle ~ vuollĕ 'down, (as the last space or part under something...'
  Nvuollai ~ vuollăi '(into, to) under'
  Notvueᵢln '(Adv., Postp.) unter, unten, von unten'Kuollan:1879
  Avoᵢln '(Adv., Postp.)unter, unten, von unten'Kuollan:1879
  Kldvūᵢn 'unter unten, von unten'Kuollan:1879
  Tvi̊̄ᵢlle 'das Untere'Kuollan:1879
  Tvi̊̄ᵢlne 'unter, unten, von unten'
  Tvi̊̄ᵢln 'unter, unten, von unten'
   
  mordvinEal 'das Untere, unten befindliche'
  Ealo 'unten, unter'
  Mal 'das Untere, unten befindliche'
  Mala 'unten, unter'
   
  mari/cseremiszKBül- 'das Untere, Unter-'
  KBülnə 'unten, unter'
  Uülö 'das Untere, Unter-'
  Uülnö 'unten, unter'
  Uül- 'das Untere, Unter-'
  Bül- 'das Untere, Unter-'
  Bülnö 'unten, unter'
   
  udmurt/votjákSuli̮n 'unten, unter'
  Sul 'Unterteil, Unterraum, Unteres'
  Kulə̑n 'unten, unter'
  Kkun-ə̑l 'Armhöhle, Achselgrube'
  Gulị̑n 'unter'
  Gul 'Unterraum, Unteres'
   
  komi/zürjénSʒ́oʒ́-ul 'Raum, Keller unter dem Fußboden'ǯoǯ 'Diele, Fußboden'Fokos-Fuchs
  Suli̮n 'unten, unter'
  Pʒ́e̮ʒ́-i̮v 'Raum, Keller unter dem Fußboden'ǯe̮ǯ 'Diele, Fußboden'Wied [syrj]
  Puvi̮n 'unten, unter'
  POul!!!·n 'niedrig, unten, unter'
   
  hanti/osztjákVi̮lən 'unten'OL:217, Ostjakisches:112
  Vi̮l 'unterer, nieder'
  DNitən 'unten, im Erdgeschoß'OL:217, Ostjakisches:112
  DNit 'unterer, nieder'
  Oilən 'auf der Diele'OL:217, Ostjakisches:112
  Oil 'unterer, nieder'
   
  manysi/vogulTJjalē̮·k 'das Untere'MSFOu:127: 133, 164, 186 (Kannisto mitg. Liimola), WV: 68, 91
  TJjalə·n 'unten'
  TJjil 'hinab, hinunter'
  KUjalχ 'das Untere'MSFOu:127: 133, 164, 186 (Kannisto mitg. Liimola)
  KUjɔ̈̄ln 'unten'
  Pjalk 'das Untere'MSFOu:127: 133, 164, 186 (Kannisto mitg. Liimola)
  Pjalən 'unten'
  Sojolik 'das Untere'MSFOu:127: 133, 164, 186 (Kannisto mitg. Liimola)
  Sojolən 'unten'
   
  magyar al 'Unter-; unterer Teil; Streu'
   alatt 'unten, unter'
  regfejal 'Kopfkissen'fej 'Kopf'
  ÚESz.al
  ÚESz.alá
  ÚESz.fejal
   
  nyenyecOŋilna 'unter, unten' 162:31
  Oŋilʔ 'hinunter, hinab'
   
  enyecChiðo 'Boden'
  Chiðone 'unter'
  Biro 'Boden'
   
  nganaszan ŋilea 'das Untere'
   ŋileanu 'unter'
   
  szölkupTaîîl 'Boden, das Untere'
  Taîlgan 'alapuoli; das Untere'
  Taîîl 'unterhin'
  TyMi̮l 'alapuoli; das Untere'DonnMskr
  Nîl 'Boden, das Untere'
  Nillé 'unterhin'
  Nî·l 'Boden, das Untere'
  Keîl 'Boden, das Untere'
   
  kamassz jildə 'untenhin'
   jilgən 'unten'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir -al 'alatt'; altaji: török *al 'oldal, alsó, elülső oldal'.

  A vogul TJ jil, KU jɔ̈̄ln szavakban a palatális magánhangzó szabálytalan. A szókezdő j mondatfonetikai tényezők hatására (névutós szerkezetekben) végbement fejlődés eredménye lehet.

  Lásd még *ala-ma (*ala-mɜ) 'szénabélés a lábbeliben, alom' Ug.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 62, 95, 102, 106, 112, 151, 153, = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 38 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 114 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: JukUr 75 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 728 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 453 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 82 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 124 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • Honti: SFU 20: 187- = Советское Финноугроведение. Soviet Finno-Ugric Studies. Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Linguistique finno-ougrienne soviétique. 1–, Tallinn, 1965–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1845: 180
  • Lindström: Suomi 1852: 13
  • Janhunen: SW 24 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 86 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 2: 116 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.