Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ečkɜ- FU    'dicsér, dicsőit'  de 'loben, preisen'  en 'praise, glorify (tr)'  UEW № 128 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nyelv. Beszéd


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSušjal- 'loben, rühmen, preisen'
  Kȯšjal- 'loben, rühmen, preisen'
   
  komi/zürjénSoški̮- 'loben, rühmen, preisen'
  Poški̮- 'loben, rühmen, preisen'
  POu·ški- 'loben, rühmen, preisen'
   
  hanti/osztjákOisək- 'loben, rühmen, preisen'Ostjakisches:99
   
  manysi/vogulTJäšk- 'preisen'FUF:17: 69 (Kannisto)
  KUēsγ- 'preisen'FUF:17: 69 (Kannisto)
  Pjēšš- 'preisen'FUF:17: 69 (Kannisto)
  Soēsγ- 'preisen'FUF:17: 69 (Kannisto)
   
  ? magyar esküsz- 'schwören, feierlich, eidlich geloben'
   esket- 'vereiden; trauen'
  Alt 'Schwur'
  ÚESz.esküszik


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják jal képző.

  A magyar és rokon szavak jelentésének viszonyához vö. votják Inmarez bure vajni̮ 'Isten nevében emleget, hálát ad Istennek, Istenhez imádkozik' ~ 'esküszik, esküt tesz'.

  A magyar szó idetartozása kétséges, mivel egy másik etimológiai kapcsolathoz is tartozhat (lásd még az *ećɜ- 'esik' U címszó alatt).  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 798 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Munkácsi: NyK 25: 258 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.