Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. eδe FU    'eleje vminek, hely vmi előtt, elülső'  de 'das Vordere, Raum vor etw., Vorder'  en 'the front, space in front of smth, the fore(part)'  UEW № 129 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Elöl


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn esi 'das Vordere'Gen. eden
   edellä 'vor'
   edellä 'voran, vorher, voraus; vorhin, vorher, zuvor'
   edellä 'vor'
   eteen 'davor, vor'
   eteen 'vor'
   
  észt esi 'Raum oder Zeit vor etwas'Gen. ee
   ees 'vorn'
   ees 'vor'
   ees 'vor'
   ette 'vor'
   
  hanti/osztjákVilə 'vorwärts'Ostjakisches:114, 115
  Trjiʌpi 'Vorderseite (des Menschen, eines Tieres, Gegenstandes)'Ostjakisches:114, 115
  DNitpə 'Vorderseite, vorderer'Ostjakisches:114, 115
  Kazjeʌ 'fremd, fernstehend (Mensch)'Ostjakisches:114, 115
  Kazjeʌpǐ: jeʌpemən 'vor mir'
   
  manysi/vogulTJil 'vorwärts, nach vorn'MSFOu:127: 186 (Kannisto, mitg. Liimola)
  KUil 'vorwärts, nach vorn'MSFOu:127: 186 (Kannisto, mitg. Liimola)
  KUēlt 'vorne, früher'WV:41
  Pil 'vorwärts, nach vorn'MSFOu:127: 186 (Kannisto, mitg. Liimola)
  P 'vorwärts, nach vorn'
  Pjēlt 'vorne, früher'WV:41
  Soēla 'vorwärts, nach vorn'MSFOu:127: 186 (Kannisto, mitg. Liimola)
  LOēlit 'vorne, früher'WV:41
   
  magyar elő (eleje) 'Vorder-, Vorderteil, VorderesMNSz HHC
   elő 'her; hervor, herbeiMNSz HHC
   el 'fort, weg, abMNSz HHC
   elé 'hervorMNSz HHC
   elé 'vorMNSz HHC
   előtt 'vorMNSz HHC
   elül 'voran, vornMNSz HHC
   elѕő 'erste, Vorder-MNSz HHC
   ?ëgy 'eins, einMNSz HHC


  Magyarázat

  ?? Vgl. türk. ilgerü 'vorwärts', türk.ilki 'erste' .

  Ung. ő ist ein Ableitungssuffix.

  Das in manchen wog. und ostj. Dialekten auftretende j ist sekundär vor palatalen Vokalen entstanden.

  Ung. ëgy s. auch unter *e 'dieser' U.

  Das irrtümlich hierher gestellte syrj. i̮l-: i̮le̮ 'weithin, in die Ferne', i̮li̮n 'weit, in der Ferne' (MUSz. 191, 778; Setälä: NyK 26:388; NyH7; EtSz.; Uotila: SyrjChr. 83; Bárczi: TA 50; SKES) s. unter *ulkɜ 'das Äußere' FP.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 130, 153, 155, 156, 158, 366 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 85, 89 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 191, 778 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Fabricius-Kovács : Nyr 89: 116
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 17
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: Verba docent 135.00
  • Räsänen: Verba docent 87.00