Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. eje (üje) FU    'éj'  de 'Nacht'  en 'night'  UEW № 130 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nap


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn  'Nacht'
   
  észt öö 'Nacht'
   
  számi/lappLidja 'Nacht'
  Niggjâ -j- 'Nacht'
  Kldėjj 'Nacht'Kuollan:489
  Kldijj 'Nacht'
  Tjijj 'Nacht'Kuollan:489
   
  mordvinEve 'Nacht'
  E 'Nacht'
  Mve 'Nacht'
   
  udmurt/votjákSuj 'Nacht'
  Ku̇j 'Nacht'
  Guj 'Nacht'
   
  komi/zürjénSvoj 'Nacht'
  Poj 'Nacht'
  POu̇j 'Nacht'
   
  hanti/osztjákVjĕj 'Nacht'Ostjakisches:133
  VKjĕj 'Nacht'Ostjakisches:133
   
  manysi/vogulTJ 'Nacht'WV:48
  KUji 'Nacht'WV:48
  Pjiγ 'Nacht'WV:48
   
  magyar éj 'Nacht', 'éj(szaka)'
  Alté 'Nacht', 'éj(szaka)'
  Altí 'Nacht', 'éj(szaka)'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A lapp, osztják és vogul j másodlagos.

  A lapp első szótagi i az azt követő palatális mássalhangzó hatásával magyarázható. Az első szótag magánhangzója a többi FU nyelvben labiális eredetre utal. Az osztják (PD 334) Ko. jĕwən 'éjjel(ente)' stb. szavak — az EtSz. feltételezésével ellentétben — hangtani okok miatt nem tartoznak ide.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 67, 92, 204, 265 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Sajn: Dem 77 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • E.Itkonen: FUF 29: 264, 30: 39, 31: 276, 279 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Posti: FUF 31: 74 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • E.Itkonen: LpChr 127 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 771 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Toivonen: NyK 50: 452 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.