Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. e U    'ez'  de 'dieser, diese, dieses'  en 'this (negative particle ->) negative verb'  UEW № 125 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: névmások


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn e-: että 'daß'
   ell- 'wenn, wofern'
   ellen 'si non ego l. nisi ego usw.'
   ensi (ente-) 'erst, der (die, das) erste'
   
  észt e-, i-: et 'daß, damit, um zu'
   embkumb 'welcher von beiden, einer von beiden'kumma 'beide'
   iga 'jeder'Gen. iga
   
  számi/lappLahte 'daß'< finn
  Nâttĕ 'daß'< finn
   
  mordvinEe-: et́e 'dieser'Pl. eńe FUF:6: 116 (Paasonen)
  Eeśe 'jener'Pl. eśńe
  Et́e 'dieser'Pl. ńe
  Eśe 'jener'
  Mesa 'da, dort'FUF/6: 116
  Membä 'wenn, als, nachdem'
  Mesta 'von dannen, dorther; dann'
   
  udmurt/votják e-, i-: eče 'solch'Wied [wotj]
   e-, i-: iče 'solch'
  Kə̑-: ə̑če 'solcher (wie jener)'
  Gị̑-: ị̑če 'solcher (wie jener)'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjén e- 'dieser'
  Luesija 'dieser'
  Lueče̮m 'ein solcher'
  Vetaja 'dieser'
  Vesije̮ 'jener, der dort'
  Vesija 'jener, der dort'
  Setaje̮ 'dieser'taje̮ 'dieser'
  Peta 'dieser'ta 'dieser'
  Pečče̮m 'ein solcher'
  POe·ta 'dieser'Pl. e·nata 'dieser'
   
  hanti/osztják i-: it 'ez; dieser, der'NyK:11:18 (Hunfalvy)
   idi 'így; so'
  Vii-: n 'jetzt, sofort'Ostjakisches:51, 101
  Vit 'jetzt'
  Vĕj 'eins'Ostjakisches:7
  DNi-: in 'jetzt, gegenwärtig, eben'Ostjakisches:51, 101
  DNĕj 'eins'Ostjakisches:7
  Iit 'eins'Patk [ostj]
  Kazĭn 'eben, erst; sofort'
  Kazĭ 'ein'
  Kazewəʌt 'aus'Steinitz, DEWO: 233
  Niewət 'aus'Steinitz, DEWO: 233
  Synĭt 'eins ; der, jener'Steinitz, OstjChr2:58
  Šerkewət 'aus'Steinitz, DEWO: 233
   
  manysi/vogulTJ 'jetzt'MSFOu:111: 155, 197; 109: 701, 761; 101: 76, 92, 153; 114: 505 (K
  iń-kar 'er'
  Käń: äń mant 'vor kurzem, unlängst'
  So 'jetzt, nun; dieser, der'
   
  magyar ez 'dieser der, (dial., bestimmter Artikel) der, die, das'
   e 'dieser der, (dial., bestimmter Artikel) der, die, das'
   eddig '(örtlich) bis hierher; (zeitlich) bisher, bis jetzt'
   ëgy 'eins ein (einer, -e, -es); (unbestimmter Artikel) ein, eine, ein; identisch, gleich'
   ëgyéb 'ander(-er -e, -es)'
   ekkor 'da zu der od. dieser Zeit'
   ekkora 'so groß od. klein'
   ide 'her, hierher, daher; hier'
   így 'so, auf diese Art'
   ily(en) 'solcher (-e, -es), so'
   innen 'von hier'
   itt 'hier, da'
   ?elegyëd- 'sich mischen, sich vereinigen'
   ?emez 'dieser (-e, -es)'
   ?ennyi 'so viel'
   ?ezën 'dieser (-e, -es)'
   ?ezënnel 'hiermit'
   ?igën 'ja; sehr'
  ÚESz.egy
  ÚESz.egyéb
  ÚESz.em
  ÚESz.ennyi
  ÚESz.ez
  ÚESz.ezennel
  ÚESz.ide
  ÚESz.így
  ÚESz.ily
  ÚESz.innét
  ÚESz.itt
  ÚESz.elegyít
  ÚESz.igen
  ÚESz.-kora
   
  enyec e: eke 'dieser hier'
   e: eko 'dieser hier'
   elei 'solch einer'
   eloi 'solch einer'
   inō 'dieser da'
   
  kamassz i-: idə- 'dieser, da, der (dort)'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altaji *e-, *i- : jakut ití 'ez itt' (<?mongol), mongol *i 'ő', mongol *e-: ene 'ez' , mongol ede 'ez' , mandzsu i 'ő', mandzsu *e-: ere 'ez', mandzsu ese 'ez' ; indoeurópai *i- , indoeurópai *e- : latin is, ea, id 'ő; a, az'.

  A votják. če, osztják t, n, magyar z, gy (< FU *ńć), nyenyec ke, ko, le, lo, n és kamassz  képzők.

  A magyar ez szó e hangja zárt ë hangból keletkezett. A magyar ez, itt stb. szavakban a magánhangzók viszonya tisztázatlan (de vö. ëgy ősmagyar ig, ɔ: igy).

  A magyar ëgy és elegyëd- szavakat lásd az *eδe 'eleje vminek, hely vmi előtt, elülső' FU valamint a *ϑelɜ- (*ϑälɜ-) 'keveredik, vegyül' Ug szócikkek alatt.

  Nem bizonyítható, hogy a cseremisz ü-kezdetű névutókból: JU üwalne '-on, -en, -ön; -ban, -ben', üwalan '-ra, -re; -ba, -be', B ümbalne '-on, -en, -ön; -ban, -ben' (Beke: NyK 45:355) kikövetkeztetett ü-tőnek névmási szerepe lenne, így nem vonható ide.  Bibliográfia
  • Ojansuu: AUFA 1/3: 96 = Turun Suomalaisen Yliopiston Julkaisuja. Annales Universitatis Fennicae Aboensis. Sarja/Ser. B [ab. Bd. 3 neben der Serienbezeichnung:] Humaniora [ab Bd. 5 fehlt im Titel "Fennicae"; ab Bd. 21 statt "Aboensis" Turkuensis"]. 1–, Turku 1923–.
  • Steinitz: DEWO 4, 15 = Steinitz, Wolfgang, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966– (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
  • Kluge: DtEtWb18
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 19: 174, 236, 20: 73 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUF 2: 269, 299 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Paasonen: FUF 6: 116 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 99 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Toivonen: FUFA 28: 251 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 176
  • Collinder: IUrSprg 56 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 23, 32 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Liimola: JSFOu 58/3: 11 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Szinnyei: Mny 22: 229, 246 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Pais: MNy 54: 52 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Sebestyén: MNy 54: 61 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Liimola: MSFOu 127: 196 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 386, 388, 389, 390, 392, 393 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Gombocz: NyK 35: 476 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 65: 167 Anm, 79: 208 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Honti: NyK 73: 425 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NytudÉrt 38: 3 = Nyelvtudományi Értekezések. 1–, Budapest 1953–.
  • O.Ikola: Sananjalka 4: 30
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Collinder: UAJb 24/3-4: 15 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Toivonen: Vir 1937: 139 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.