Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ϑelɜ- (ϑälɜ-) Ug    'keveredik, vegyül'  de '(sich) mischen'  en 'mix (vi)'  UEW № 1750 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Rendetlenség


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVliləγtə-: krik kö̆tä liləγtəsi 'er beschmutzte alles'Ostjakisches: 1111
  Vjiləγtə-: winä jĕŋk ĕt́əγ jĕŋnä iləγtəntä 'Wasser in der Branntwein mischen'Ostjakisches: 1111
  Olilət- '(ver)mischen, mit etw. beschmutzen'Ostjakisches: 1111
  Kazʌĭʌ- 'sich vermischen'Ostjakisches: 1111
   
  manysi/vogulTJtilt- 'mischen'WV: 45
  KUtēlīt- 'mischen'WV: 45
  KUtēlīl- 'sich mischen'WV: 45
  Ptēlt- 'mischen'WV: 45
  Sotēliγt- 'mischen'WV: 45
  Ntēl- 'keveredik, elegyedik; sich vermischen'VNGy: 4/2:306
   
  ? magyar elegyëd- 'sich mischen, sich vereinigen'
   elëgyëd- 'sich mischen, sich vereinigen'
  ÚESz.elegyít


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar d képző.

  A magyar szó csak akkor tartozik ide, ha a rekonstruált kiinduló alak *ele- és ebből l igeképzővel *ele-l- > egye-l-, hangátvetéssel pedig elegy- alak fejlődött. Lásd még *e 'ez' U.

  Az obi-ugor nyelvek első szótagi vokalizmusa alapján a magyarban feltehetően ë > e (= ä) hangváltozás történt.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: Forschen und Wirken 3: 346
  • Wichmann: FUF 11: 207 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Wichmann: Nyr 41: 37 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • Anderson: Wandl 69 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).