Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ϑȣćɜ- Ug    'nedvesedik'  de 'naß werden'  en 'become damp, get wet'  UEW № 1751 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nedves


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVlăstə- 'tauchen, begießen, befeuchten'Ostjakisches: 1095
  Vjjăstə- 'befeuchten, begießen, in Wasser aufweichen'Ostjakisches: 1095
  Krtăstə- 'tauchen (z.B. Garn in Fabrstoff)'Ostjakisches: 1095
  Kazʌŏstə- 'in Wasser anfeuchten'Ostjakisches: 1095
   
  magyar áz- 'naß werden'
  ÚESz.ázik


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A rekonstruált szó belseji *ć-nek a magyarban néha z is megfelelhet: hoz, hëz, höz '-hoz, -hez, -höz, -nak, -nek, -ra, -re', lásd *kućɜ 'oldal, hely vmi mellett' ugor; szűz 'szűzies, szemérmes; szűz, vénlány' (lásd *sićɜ (*süćɜ) 'tiszta' FU).

  A vogul jos- 'nedvesedik' (MUSz. 763) a szókezdő j miatt nem tartozik ide.

  A magyar szónak az av- 'benyomul' igéből való származtatása (Horger: MNy. 30: 311; Horger: NéNy. 9: 52) jelentéstani okokból nem fogadható el. A magyar szó téves etimológiájához vö. még *sȣsɜ- 'nedvesedik' FU.  Bibliográfia
  • MUSz 763 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Honti: NyK 76: 369 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.