Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ϑȣkkɜ- Ug    'megakad; vmibe, vhová kerül, találkozik'  de 'steckenbleiben; geraten, treffen, begegnen'  en 'get stuck; get at, meet'  UEW № 1752 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVlökən- 'auf dem Grund sitzenbleiben'Ostjakisches: 1054
  Vjloki̮nt-: kiriw juγa loki̮ntəs 'das Boot bleib an einem Baum hängen'Ostjakisches: 1054
  Vjjökən- 'sich festfahren (ein Boot am Land, auf dem Grund)'
  DNtoχən- 'begegnen, zufällig treffen'Ostjakisches: 1054
  Kazʌǫχən- 'treffen (zufällig z.B. eine Kugel); begegnen; geraten, kommen (irgendwohin)'Ostjakisches: 1054
   
  manysi/vogulTJtakn- 'fest steckenbleiben (z.B. eine in die Erde geschlagene Stange)'JSFOu: 58/3:3 (Kannisto, mitg. Liimola)
  KUtaχn- 'steckenbleiben (z.B. das Boot an einem Holz)'JSFOu: 58/3:3 (Kannisto, mitg. Liimola)
  LUtāχ- 'geraten'MSz
  Sotaχn-: juw at taχni 'er hält sich nicht zu Hause auf (sagt man von einem, der immer herumgeht)'JSFOu: 58/3:3 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Ntaχ- 'geraten'
   
  magyar akad- 'steckenbleiben: Anstoß nehmen, sich stoßen an etwas; stoßen an etwas; sich finden, sich treffen, vorkommen'
   akaszt- 'hängen, anhängen'
  ÚESz.akaszt


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az osztják n, nt és magyar d, szt igeképzők.

  Az osztják V Vj. palatális változatok az osztják keleti nyelvjárások magánhangzó-illeszkedésével magyarázhatók. A szabálytalan szó eleji l-et tartalmazó Vj loki̮nt- vagy egy szomszédos nyelvjárásból származó átvétel, vagy egy hasonló hangalakú, l- kezdetű szó (477: V ḷɑ̆ki̮nt-mä iγä ḷɑ̆ki̮ntəsəm 'ich stieß auf einen Bären', Trj. ḷökəmtə- 'tol, lök') hatására jött létre.

  A vogul szó egyeztetése az osztják (982) DN tɑ̆χərt- 'haften machen, tűz, zumachen (die Knöpfe); (fel)akaszt; das Schloß der Stockfalle mit einem Haken befestigen' szóval és ennek finn és szamojéd megfelelőivel (Liimola: JSFOu. 58/3: 4 Anm.) jelentéstani okokból nem fogadható el.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 726 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Munkácsi: NyK 25: 271 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 66: 103 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • PD 2582 = Paasonen, H. Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Zusammengestellt, neu transkribiert und hg. von Kai Donner. Helsingfors 1926.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.