Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. emä U    'anya, nő (fn)'  de 'Mutter, Weib'  en 'mother, woman'  UEW № 134 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn emä 'Weibchen; Mutter, Gebärmutter'
   emäntä 'Hausmutter, Wirtin'
   emäsika 'Sau'sika 'Schwein'
   
  észt ema 'Mutter; Gebärmutter'
   
  számi/lappSjì·èmie 'Gebärmutter'< finn
  Liemē ~ ɑ̄mē 'von Anfang an, von Natur, seit altersher, seit langem, seit früher'
  N*æbme 'helt fra fødselen av; von der Geburt an'
  Nǣm-: ǣmest 'helt fra fødselen av; von der Geburt an'
  Nǣmee-lii'ke 'huden på nyfødt barn; die Haut des neugeborenen Kindes'
  Tjĭemme 'ahkion emäpuu; Kiel des Rentierschlittens'< finn
   
  magyar em: embër 'Mensch'
  regemse 'Sau'
  regem: embër 'Mann'
  regeme 'Sau'Akk. emét
  Alt 'Weibchen'
  ÚESz.ember
  ÚESz.eme
   
  nyenyecOńeb́e 'Mutter'Juraksamojedisches:321
  Njńem̥e 'Mutter'Juraksamojedisches:321
   
  enyecChɑ̄ 'Mutter'JSFOu:58/1:12 (Donner-Joki)
   
  nganaszan ńame 'Mutter'
   
  szölkupTurē̮mi̮ 'Mutter'MSFOu:122:319 (Lehtisalo)
  TaUämä 'Mutter'DonnMskr
  Tyäwä 'Mutter'DonnMskr
  Keawa 'Mutter'Px1Sg. eweuDonnMskr
   
  kojbál имада 'Mutter'Pall
   
  mator ima-m 'Mutter'Klapr [sam]
   
  tajgi emme 'Mutter'Beitr:13
   ima-m 'Mutter'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir eme·i 'anya'; altaji: csuvas ama (< ämä) 'nőstény, anya'; kirgiz emä 'öregasszony'; mongol eme ''; mandzsu-tunguz eme .

  magyar eme szóvégi e eleme vagy PxSg3, vagy kicsinyítő képző.

  A magyar embër szót lásd még a *pojka 'fia vkinek, fiú' FU és az *irkä (*ürkä)  'férfi; fia vkinek, fiú' FU alatt.

  Gyermeknyelvi szó.

  A vogul oma 'anyaszó (SKES ?-lel), amely eredetileg gyermeknyelvi szó lehetett, eredeti veláris magánhangzói miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Hajdú: ALH 4: 45 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 12 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: JukUr 76 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • Wiklund: MSFOu 10: 173 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 783 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 455 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Hajdú: NyK 55: 83 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Strahlmann 241 = Strahlmann, Johann, Finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen. Mit Beziehung auf die Aehnlichkeit der finnischen Sprache mit der ungarischen... St. Petersburg 1816.
  • Castrén: Suomi 1845: 181
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Angere: UrJukFr 128 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.
  • Castrén: Versuch 78 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Räsänen: Vir 1947: 164 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.