Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. irkä (ürkä) FU    'férfi; fia vkinek, fiú'  de 'Mann; Sohn, Knabe'  en 'man; son, boy'  UEW № 152 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Férfi. Ember


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn yrkä 'Junggesell, Freier'
   yrkö 'Mann'
   
  számi/lappSirᵋkē 'Bräutigam'< finn
   
  mari/cseremiszKBerγə 'Sohn, Knabe'
  Uerγe 'Sohn, Knabe'
  Berγe 'Sohn, Enkel'
   
  magyar -ër, -ér, -ar : embër 'Mensch, MannMNSz HHC
   férj 'Ehemann, GemahlinMNSz HHC
   magyar 'Ungar, ungarischMNSz HHC
  reg 'GemahlinMNSz HHC
  Altmogyër 'Ungar, ungarischMNSz HHC
  AltMëgyër 'Name eines alten ungarischen StammesMNSz HHC


  Magyarázat

  ? Vgl. alt.: *ēr 'Mann, Gatte', türk. ēr , mong. ere .

  Im Ung. kommt das Wort nur in verdunkelten Zusammensetzungen vor. Die Komponente em- von embër s. unter *emä 'Mutter, Weib' U. In der ersten Komponente von férj verbirgt sich das Wort fi, fiú 'Sohn, Knabe' (s. *pojka 'Sohn, Knabe' FU). Das Element magy- des Wortes magyar s. unter *mańćɜ 'Mann, Mensch' Ug. rj in ung. férj läßt sich aus * > *rk erklären.

  Ostj. (671) Trj. pi̮γər 'Kamerad, Genosse' gehört nicht hierher, weil es eine Übernahme des syrj. pi-ver 'Bruder des Mannes' ist.  Bibliográfia
  • Fokos: ALH 3: 233 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 21: 123, 32: 47 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Ahlqvist: Kulturw 207 = Ahlqvist, August, Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen. Ein Beitrag zu der älteren Kulturgeschichte der Finnen. Deutsche, umgearb. Aufl. Helsingfors 1875 (Forschungen auf dem Gebiete der ural-altaischen Sprachen. II. Theil).
  • Honti: MNy 81: 145 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 516, 782 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Szilasi : NyK 30: 484
  • Németh: NyK 47: 70 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Fokos: NyK 52: 346-7, 55: 18 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 100
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.