Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pojka FU    'fia vkinek, fiú'  de 'Sohn, Knabe'  en 'boy, son '  UEW № 785 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn poika 'Sohn, Knabe, männliches Kind; Jüngling; Brut, Junge'Gen. pojan
   
  észt poeg 'Sohn, Junges'Gen. poja
   
  számi/lappLpåihka 'Junge, Bursche, teils durch schwedische Vermittlung'< finn
   
  ? mordvinEbujo 'Enkelkind'
  Epijo 'Enkelkind'
   
  ? mari/cseremiszKBpü: püerγə '(nur in Komposita); Mannsperson (Mann od. Knabe)'
  JUpü:püerγə '(nur in Komposita); Knabe, Mannsperson'
   
  udmurt/votjákSpi 'Kind, Junges (von Tieren); Sohn, Mann, Bursche'Wichm [wotj]
  Gpi 'Knabe, Sohn; Junges (von Tieren)'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSpi 'Sohn, Knabe'
  POpia·n 'Junges'
   
  hanti/osztjákVpăγ 'Knabe; Sohn'OL: 49
  DNpăχ 'Knabe; Sohn'OL: 49
  Opăχ 'Knabe; Sohn'OL: 49
   
  manysi/vogulTJpüw 'Sohn, Knabe; Junges'WV: 109
  KUpüw 'Sohn, Knabe; Junges'WV: 109
  Ppüw 'Sohn, Knabe; Junges'WV: 109
  Sopiγ 'Sohn, Knabe; Junges'WV: 109
   
  magyar fiú 'Sohn, Knabe; Kind; das Junge eines jeden TieresMNSz HHCAkk. fiút
   fi 'Sohn, Knabe; Kind; das Junge eines jeden TieresMNSz HHCAkk. fiút


  Magyarázat

  Mord. bujo, pijo sind hypokoristische Formen mit Deminutivsuffix (vgl. finn. poja, poju 'Kindchen', SKES).

  Die Elemente u, ó in ung. fiú (altung. fió) 'Sohn, Knabe...' sind ebenfalls Deminutivsuffixe.

  Im Tscher. und in den perm. Sprachen wurde der ursprüngliche velare Vokal unter dem Einfluß des inlautenden *j palatalisiert; tscher. *o > ü, syrj.-wotj. *> i.

  Das im wog. Wort anzunehmende urwog. *ĭ ist keine regelmäßige Entsprechung der (ursprünglichen) velaren Vokale der anderen Sprachen. Zu dieser Erscheinung s. noch *pȣčɜ 'Reihe, Schicht ...' FU. Der Vokal ü in den TJ KU P Formen können mit dem labialisierenden Einfluß des p erklärt werden.

  Das ung. i kann auf ein velares *zurückgeführt werden.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 79, 96, 103, 106, 109, 152, 198, = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • E.Itkonen: FUF 31: 163 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Paasonen: MordChr 115 = Paasonen, H., Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und grammatikalischem Abriss. 2. Auflage (1953). (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. IV)
  • Uotila: MSFOu 65: 263 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 523 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Németh: NyK 47: 470 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 28 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 74
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Wichmann: TscherT 86 = s. Wichm [tscher]
  • E.Itkonen: UAJb 28: 74 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Räsänen: Vir 1947: 164 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.