Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćȣlkɜ-, ćȣ̈lkɜ- FU    'fénylik, csillog'  de 'glänzen, schimmern'  en 'shine, gleam'  UEW № 84 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Fény


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  karjalai t́š́ilkettö- 'glänzen, schimmern'FUF:11:192
   
  lűd č́iʌketta- 'glänzen, schimmern'Kuj [lüd]
   č́ilkotta- 'glänzen, schimmern'
   
  mordvinEćiľďor: ćiľďor moľe- 'schimmern, glimmern, glänzen'moľe 'gehen, hineingehen'
   
  mari/cseremiszKBcə̑lγə̑ža- 'glimmern, flimmern (z.B. der Schnee)'
  KBcolγə̑ža- 'glimmern, glänzen (z.B. der Sterne oder das Gold)'
  KBcolγə 'Blitz'FUF:11: 192
  Ućə̑lγə̑ža- 'glimmern, flimmern (z.B. der Schnee)'
  Ućolγə̑ža- 'glüchen (z.B. die Glut)'
  Bčə̑lγə̑ža- 'funkeln'
   
  udmurt/votjákSč́iľal- 'glänzen'
  Sśiľal- 'glänzen'
  Sśijal- 'glänzen'
  Jč́ilal- 'glänzen'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSʒ́uljal- 'schwach glänzen, schimmern'
  Sʒ́uľľal- 'schwach glänzen, schimmern'
   
  hanti/osztjákKazśŭʌpĭ- 'im Dunkeln blinken (das schwarze Fuchs- und Zobelfell, der Stein eines Ringes)'Ostjakisches:909
  Kazśuli- 'fényleni, villogni; glänzen, blinken, funkeln'NyK:11:204 (Hunfalvy)
   
  manysi/vogulKUśülγ- 'funkeln'WV:64
  Psüll- 'funkeln'WV:64
  Sośulγ- 'funkeln'WV:64
   
  magyar csillog- 'glänzen, strahlenMNSz HHC
   csillag 'SternMNSz HHC
   ?csillámlik 'schimmern, blinkenMNSz HHC
  regѕajog- 'schmerzen, brennenMNSz HHC
  reg?ѕajog- 'glänzenMNSz HHC


  Magyarázat

  Kar., lüd. tt, ? mord. ďor, tscher. ža, wotj. l, syrj. jal, ostj. p und ung. g sind Ableitungssuffixe.

  Die tscher., wotj., syrj., ostj. und ung. Wörter weisen auf einen ursprünglich velaren Vokal in der ersten Silbe hin. In den anderen Sprachen muß mit einem palatalen Vokal gerechnet werden. Möglicherweise besaß diese expressive Wortfamilie bereits in der FU Grundsprache eine palatale und eine velare Variante.

  Ung. ll läßt sich aus * < *lk erklären.

  Onomat.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 192, 15: 26 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Joki: FUFA 32: 50 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Schuchardt: MNy 12: 279 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Honti: MNy 81: 142 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Benkő: MNyjt 68.00 = Benkő, Loránd, Magyar nyelvjárástörténet. Budapest 1957 (EMNyF).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 368 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Toivonen: NyK 50: 451 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: UAJb 40: 232 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 1: 709 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.