Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćȣlkɜ-, ćȣ̈lkɜ- FU    'fénylik, csillog'  de 'glänzen, schimmern'  en 'shine, gleam'  UEW № 84 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Fény


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  karjalai t́š́ilkettö- 'glänzen, schimmern'FUF:11:192
   
  lűd č́iʌketta- 'glänzen, schimmern'Kuj [lüd]
   č́ilkotta- 'glänzen, schimmern'
   
  mordvinEćiľďor: ćiľďor moľe- 'schimmern, glimmern, glänzen'moľe 'gehen, hineingehen'
   
  mari/cseremiszKBcə̑lγə̑ža- 'glimmern, flimmern (z.B. der Schnee)'
  KBcolγə̑ža- 'glimmern, glänzen (z.B. der Sterne oder das Gold)'
  KBcolγə 'Blitz'FUF:11: 192
  Ućə̑lγə̑ža- 'glimmern, flimmern (z.B. der Schnee)'
  Ućolγə̑ža- 'glüchen (z.B. die Glut)'
  Bčə̑lγə̑ža- 'funkeln'
   
  udmurt/votjákSč́iľal- 'glänzen'
  Sśiľal- 'glänzen'
  Sśijal- 'glänzen'
  Jč́ilal- 'glänzen'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSʒ́uljal- 'schwach glänzen, schimmern'
  Sʒ́uľľal- 'schwach glänzen, schimmern'
   
  hanti/osztjákKazśŭʌpĭ- 'im Dunkeln blinken (das schwarze Fuchs- und Zobelfell, der Stein eines Ringes)'Ostjakisches:909
  Kazśuli- 'fényleni, villogni; glänzen, blinken, funkeln'NyK:11:204 (Hunfalvy)
   
  manysi/vogulKUśülγ- 'funkeln'WV:64
  Psüll- 'funkeln'WV:64
  Sośulγ- 'funkeln'WV:64
   
  magyar csillog- 'glänzen, strahlen'
   csillag 'Stern'
   ?csillámlik 'schimmern, blinken'
  regsajog- 'schmerzen, brennen'
  reg?sajog- 'glänzen'
  ÚESz.csillag
  ÚESz.csillog
  ÚESz.csillámlik
  ÚESz.sajog


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A karjalai, lűd tt, ? mordvin ďor, cseremisz ža, votják l, zürjén jal, osztják p és magyar g képzők.

  A cseremisz, votják, zürjén, osztják és magyar szavak eredeti első szótagi veláris magánhangzóra utalnak. A többi nyelvben palatális magánhangzóval kell számolni. Így valószínű, hogy ennek a hangfestő eredetű szócsaládnak már a FU alapnyelvben is volt palatális és veláris változata.

  magyar ll * < *lk hangváltozással magyarázható.

  Hangutánzó/hangfestő szavak.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 192, 15: 26 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Joki: FUFA 32: 50 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Schuchardt: MNy 12: 279 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Honti: MNy 81: 142 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Benkő: MNyjt 68.00 = Benkő, Loránd, Magyar nyelvjárástörténet. Budapest 1957 (EMNyF).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 368 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Toivonen: NyK 50: 451 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: UAJb 40: 232 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 1: 709 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.