Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćȣŋka FU    'domb'  de 'Hügel'  en 'hill'  UEW № 85 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szárazföld


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mordvinMćonga 'Insel's-Laute:122
   
  ? mari/cseremiszKBcə̑ŋγa 'Kniescheibe'FUF:11: 262
  Ućoŋγa 'Hügelspitze'FUF:11: 262
  Bćaŋγa 'Hügelspitze'FUF:11: 262
   
  ? manysi/vogulTJćakə·l 'Haufen (z.B. Heu)'FUF:32: 248 (Kannisto mitg. Liimola)
  KUśaχəl 'Insel (auf der Wiese, auf dem Sumpf)'
  LMśokəl: mē̮-śokəl 'бугор, Hügel (nicht groß)'mē̮ 'Erde, Land'
  Sośaχəl: ur-śaχəl 'kumpu; Hügel, Anhöhe'ur 'Bergrücken, Landrücken'
   
  ? magyarAltság: Ság, Ságvár, Telekság 'Hügel, Berg in GN'Györffy:899, MNy: 32:131; 9: 359
  AltSagi 'GN (1075/1124/1217)'MNy:32:131
  AltSagu 'GN (1138/1329)'MNy:9:359
  AltSag 'GN (1234-1270)'
  ÚESz.ság


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul əl képző.

  A mordvinban 'domb' 'sziget' jelentésváltozás történt, vö. finn saari 'erdős domb mocsarakban' ~ 'sziget', észt salu 'domb a mocsárban' ~ 'mocsársziget', zürjén di 'erdős domb' ~ 'sziget', osztják V VK päj 'hegy' ~ 'sziget'.

  A vogul szó csak akkor tartozik ide, ha benne az *ŋ elnémult. Egy ősvogul *k esetén a szó a *ćukkɜ 'domb, csúcs (hegye vminek)' U folytatója (lásd ott).

  Lehetséges, hogy a magyar ság a *ćiŋkä (*cüŋkä) 'domb'(FU) ugor vagy talán finnugor kori veláris párja.  Bibliográfia
  • Pais: ALH 12: 14 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Liimola: FUF 32: 246-50 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • N.Sebestyén: MNy 46: 120
  • Pais: MNy 7: 168 Anm = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Melich: MNy 7: 192 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Lakó: NyK 53: 231 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • N.Sebestyén: NyK 53: 266 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 122.00
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.