Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćiŋkä (ćüŋkä) FU    'domb'  de 'Hügel'  en 'hill'  UEW № 65 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szárazföld


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  észt sünk 'höherer Rasenhügel'Gen. sünga
   
  számi/lappL?tjågŋē 'Biegung, Krümmung, Buckel'
  Nčogne 'tuber, gibbus'
  Ko?t́š́ŭɒ̑ɢ͕̀́ˈḱ͕ 'Klumpen, Haufen, Bündel'
  Not?t́š́ŭɒ̑ɢ͕̀́ˈḱ͕ 'Klumpen, Haufen, Bündel'
  Kld?t́š́uəƞˉ͔g 'Klumpen, auch Haufen, Bündel'T.I.Itkonen, WbKKlp: 670
   
  mari/cseremisz šŭŋγa: kŭtkŭ-šŭŋγa 'Ameisenhaufen'kŭtkŭ 'Ameisen'FUF: 11: 262 (Wichmann)
  KBšüŋγä 'Erdhöcker, Haufen'
   
  hanti/osztják *śoŋk 'Berg, Hügel'Ahlqvist, NOstjSpr
   *śoŋgam 'Berg, Hügel'Ahlqvist, NOstjSpr
  Ośuŋk 'Unebenheit, Hügel'Ostjakisches: 905
   
  manysi/vogulKUśɔ̈̄χ: śɔ̈̄χ-paχ 'höhere Stelle, Unebenheit (auf dem Wege)'paχ 'Seite'FUF: 32: 244,245 (Kannisto mitg. Liimola)
  Sośaŋ˳k˳ 'Anhöhe, Hügel, Erdhöcker, Stelle, Teil (z.B. am Schlitten), Ding, Gegenstand'
  LOśak˳ər 'Hügel, Abhang od. dgl.'
   
  magyarAltseg: Balagseg 'HügelMNSz HHC
  Altség: Segesvár 'HügelMNSz HHC
  Altség: Seghegy 'HügelMNSz HHC
  Altseg: Segesvár 'HügelMNSz HHC
  Altseg: Seghegy 'HügelMNSz HHC
  Alt?ség: Balagseg 'HügelMNSz HHC
   
  számi/lappNčodne 'tuber, gibbus'


  Magyarázat

  Das u des tscher. šŭŋγa kann möglicherweise mit dem Einfluß des ŭ des Vordergliedes (kŭtkŭ) erklärt werden.

  Die seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts belegte Variante segg (Őrseg(g), Seggoldal) des ung. Wortes dürfte eine infolge der Verblassung der ursprünglichen Bedeutung, unter dem Einfluß des Wortes segg 'podex' entstandene volksetymologische Form sein.

  Möglicherweise ist *seg, ? ség die hochvokalische Parallele zu *ćȣŋka 'Hügel' FU aus Ug. oder vielleicht aus FU Zeit.

  Siehe noch *ćȣŋka 'Hügel' FU.

  Die Ableitung (Pais: MNy. 31: 103; Lőrincze: MNy. 46: 53; Bárczi, TA 18; Balázs: MNy. 49: 55, 58) des Namens der Reliefform ung. seg, ség von der Körperteilbezeichnung segg 'der Hintere, Arsch' ist wahrscheinlich falsch, weil es nur sehr selten vorkommt, daß Reliefformen durch obszöne Wörter bezeichnet werden.  Bibliográfia
  • Steinitz: FgrVok 27 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Wichmann: FUF 11: 262 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Ravila: FUF 20: 108 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUF 32: 246, 251 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Lakó: NyK 53: 236-8 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • N.Sebestyén: NyK 53: 265
  • s-Laute 122.00
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Liimola: Vir 1947: 160 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.