Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. jänte U    'ín'  de 'Sehne'  en 'sinew'  UEW № 169 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn jänne 'Sehne, Strang'Gen. jänteen
   
  ? számi/lappKojė̆ä̆ᴅᴅA-pεs̀sA 'viritetty pyssy; gespannte Flinte'pεs̀sA 'Flinte'
  Notjė̆ä̆ᴅᴅA-pεs̀sA 'viritetty pyssy; gespannte Flinte'pεs̀sA 'Flinte'T.I.Itkonen, WbKKlp:52:00
   
  mari/cseremiszKBjəδäŋ 'Bogensehne'
  Ujə̑δaŋ 'Bogensehne'
  Bjə̑δaŋ 'Sehne des Wollschlagbogens'
   
  hanti/osztjákVjö̆ntəγ 'Bogensehne; Netzstrick'OL: 188
  DNjĕntə 'Bogensehne; Netzstrick'
  Ojinti 'Bogensehne'
   
  manysi/vogulKUjantəŋ 'Bogensehne'FUF: 28:25 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Pjantəw 'Bogensehne'
  Pjantəγ 'Bogensehne'FUF: 14:40 (Kannisto)
  Sojāntew 'Bogensehne'
   
  magyar ideg 'Nerv'
  Alt 'Sehne, Bogensehne; Strick'
  ÚESz.ideg
   
  nyenyecOjēn 'Bogensehne'Juraksamojedisches: 111
   
  enyecChjéddi 'Bogensehne'
   
  nganaszan jenti 'Bogensehne'
   
  szölkupTaUći̮nte 'jänne; Sehne'DonnMskr
  TaMt́i̮nte 'jänne; Sehne'
  Nčênd 'Bogensehne'
  Nčend 'Bogensehne'
  Kekênddɒ 'Bogensehne'
  Kekênddä 'Bogensehne'
  Kekend 'Bogensehne'
  Kekênd 'Bogensehne'
  Kekenddɔ 'Bogensehne'
  Kekenddä 'Bogensehne'
   
  kamassz nēnə 'Sehne'
   nēni 'Sehne'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn e (<*ek), cseremisz ŋ, osztják γ, vogul ŋ, w és magyar g képzők.

  A lapp szó talán finnből való átvétel.  Bibliográfia
  • Beitr 87 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Setälä: FUFA 12: 81 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 72 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • T.I.Itkonen: MSFOu 58: 52 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 808 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 466 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Szinnyei: NyK 38: 280 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1845: 179
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 86 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 371 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.