Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. -ȣ̈ FU    '(kérdő partikula) vajon'  de 'ob (enklit. Fragepartikel)'  en '(interrogative particle) '  UEW № 1182 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör:


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappNâ 'ob'
  Ajik-a kul 'hörst du nicht?'3
  Kjik-a kul 'hörst du nicht?'
   
  udmurt/votjákS-a : e̮ve̮l-a 'nichtwahr? ist es nicht so?'
  K-wa 'nicht wahr? ist es nicht so?'
  G-wa 'nicht wahr? ist es nicht so?'
  G-a 'nicht wahr? ist es nicht so?'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénS-e̮ : una-e̮ sulale̮ 'wieviel kostet es?'
  PO-ja 'ob?'
   
  ? hanti/osztjákKr-ȧ : neŋem tŏttə utot-ȧ 'ist meine Frau dort gewesen?'3
   
  manysi/vogulT-ä : нäг-ä? 'А ты ли это?'BW
  Ju-ȧ 'ob?'BW
  P 'ob?'VNyj: 249,36
  N 'ob?'VNyj: 249,36
   
  magyar -ë? 'ob?'
  reg-â : hallod-â? 'Hörst Du?'
  reg-é : tudod-é? 'Weiß Du?'
  reg-i : ad-i? 'Gibst Du?'
  Alt-ë? 'wenn'
  ÚESz.-e


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A csak az Irtisnél használt osztják szó valószínűleg orosz jövevényszó.

  A votják K G w és zürjén PO j magánhangzóközi helyzetben keletkezett hiátustöltő hangok.

  A magánhangzó-megfelelés nem szabályos, ez esetleg a magánhangzó nem első szótagi helyzetével függhet össze, továbbá azzal, hogy ezek az alakok eredetileg mutató névmási eredetű figyelemfelkeltő indulatszók voltak.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • E.Itkonen: FUF 31: 265, 291 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Schellbach: FUF 35: 57 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Liimola: MSFOu 116: 291 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Uotila: SyrjChr 74 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VNyj 36 = Munkácsi, Bernát, A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Budapest 1894 (UF 11 – Sonderdruck aus NyK 21–24).