Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ȣćɜ- FU    'ásít'  de 'gähnen'  en 'yawn '  UEW № 1181 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Alvás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszUušte- 'die Verstorbenen anbeten und mit Opfer verehren, eine Gedächtnisfeier für die Gestorbenen abhalten'
  Cušte- 'gähnen'
  Bušte- 'gähnen'
   
  hanti/osztjákVusi̮l- 'gähnen'OL: 62
  DNwăses- 'gähnen'OL: 62
  Oos- 'gähnen'OL: 62
   
  manysi/vogulTJōsə·nt- 'gähnen'Forschen: 3:341 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  KUūsənt- 'gähnen'Forschen: 3:341 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Pūsəntāl- 'gähnen'Forschen: 3:341 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Soūsint- 'gähnen'Forschen: 3:341 (Kannisto, mitg. Steinitz)
   
  magyar ásít- 'gähnen'
  regácsingóz- 'sich sehnen'
  regácsorog- 'herumstellen, lungern, herumlungern'
  Altácsorog- 'sich sehnen, giering wünschen'
  Altácsorog- 'etwas zu erlangen wünschen'
  ÚESz.ácsingózik
  ÚESz.ásít


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremisz te, osztják l, s, vogul nt, magyar ít stb. deverbális képzők.

  A magyar s ~ cs hangmegfelelés az ősmagyar cs-ző és s-ező nyelvjárások szembenállásával magyarázható.

  Hangutánzó/hangfestő.

  A többek által (Budenz: NyK 7: 20; Budenz, MUSz. 756; NyH7; Steinitz, FgrVok. 56) idevont votják. J vušji̮l- 'zokog [ɔ: csuklik]' szó hangtani okokból nem tartozik ide.
  Bibliográfia
  • Moór: ALH 2: 391 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Gombocz: MNy 4: 80 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Benkő: MNy 50: 268 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 756 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 178 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 7: 20 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.