Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. alɜ- (alɜ-ttɜ-) Ug    'hozzátold, hozzáfűz, hozzáilleszt'  de 'anstückeln, hinzufügen, passen'  en 'add / fasten to sg, fit (vt)'  UEW № 1721 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Összeköt


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákValt- 'hinzufügen, ansetzen, verlängern (ein zu kurzes Kleid, ein Seil usw.)'OL: 130
  Vjulwaŋ juγ 'Baum, der aus zweierlei Holz [ɔ: Bäumen] besteht: unten Zirbelkiefer, oben Fichte, unten Fichte, oben Lärche'juγ 'Baum'OL: 130
  Trjuʌnaŋ juγ 'Baum, aus dessen einem Stamm verschiedene Baumarten hervorwachsen'juγ 'Baum'OL: 124
  DNottə- 'hinzufügen, ansetzen, verlängern (ein zu kurzes Kleid, ein Seil usw.)'OL: 130
  Oalt- 'hinzufügen, ansetzen, verlängern (ein zu kurzes Kleid, ein Seil usw.)'OL: 130
   
  manysi/vogulTJalt- 'anknüpfen, hinzufügen'ZfPhon: 17:638
  TJalt- 'anstücken, erweitern, vermehren'
  KOōlt- 'anknüpfen, hinzufügen'ZfPhon: 17:638
  KOōlt- 'anstücken, erweitern, vermehren'VNGy: 2:62
  Polt- 'anknüpfen, hinzufügen'ZfPhon: 17:638
  Polt- 'anstücken, erweitern, vermehren'VNGy: 2:62
  Soɔ̄lt- 'anknüpfen, hinzufügen'ZfPhon: 17:638 (Kannisto mitg. Steinitz)
  Soɔ̄ltəm jiw '>>fortgesetzter Baum<<, d. h. ein Baum, dessen unterer Teil z. B. eine Birke und der obere Teil eine Kiefer usw. ist'jiw 'Baum'MSFOu: 114:472 (Kannisto – Liimola)
  Soɔ̄lt- 'anstücken, erweitern, vermehren'VNGy: 2:62
   
  magyar olt- '(Baum) pfropfen; veredeln, okulieren; impfen'
   ?alkalmas 'passend, geeignet'
   ?alkot- 'schaffen, bilden, gestalten, wirken'
   ?alku 'Handel'
  regojt- '(Baum) pfropfen; veredeln, okulieren; impfen'
  regót- '(Baum) pfropfen; veredeln, okulieren; impfen'
  regótt- '(Baum) pfropfen; veredeln, okulieren; impfen'
  Alt?alku 'passend, geeignet'
  Alt?alkot- 'anpassen'
  ÚESz.alkalom
  ÚESz.alkot
  ÚESz.olt


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az obi-ugor és magyar t képző, amely már az ugor korban a tőhöz járulhatott.

  A magyar alkot- csak akkor tartozik ide, ha k eleme képző.

  A magyar olt- szóban az ugor első szótagbeli a az lt előtt labializálódott. A nyelvjárási ojt alak olt- > olyt- > oJt- > ojt- változás következménye lehet. Az ót-, ótt- magánhangzóinak nyúlását talán az azonos szótagból kieső l okozhatta.

  A magyar olt- 'olt-' szó jelentéséhez vö. osztják alt- 'hozzátesz' ~ Vj. ulwaŋ juγ 'fa, ami kétféle fából áll: lent cirbolyafenyő, fent lucfenyő, lent lucfenyő, fent vörösfenyő' (juγ 'fa'), vogul ɔ̄lt- 'kapcsolódik, hozzátesz' ~ (Kann—Liim: MSFOu. 114: 472) So. ɔ̄ltem jiw '«összetett fa«, úm. egy fa, aminek az alsó része pl. egy nyírfa a felső része pedig egy fenyő stb.' (jiw 'fa').

  Horger (NéNy. 9: 52) alapján a magyar olt- az ómagyar av- 'behatol, magába fogad, belenő' ige műveltető képzős származéka: *ȧu̯t- > *ou̯t- > ót- > olt-. A nyelvtörténeti adatok ezt a feltételezést nem támasztják alá.  Bibliográfia
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 735 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Mészöly: NéNy 3: 161 = Népünk és Nyelvünk. 1–11, Szeged 1930– [tatsächlich: 1929–] 1939.
  • Erdélyi: NyK 69: 178 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VNGy 2: 0405 = Munkácsi, Bernát, Vogul népköltési gyűjtemény. I–IV. Budapest 1892–1921 [Die Fortsetzungen s. auch MK 3 und 4].