Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. äne FU    '(beszéd)hang'  de 'Stimme, Laut'  en 'voice, sound'  UEW № 43 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hang


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn ääni 'Stimme; Laut, Ton, Lärm, Klang'Gen. äänen
   
  vót ǟli 'Stimme, Ton, Laut'
   
  észt ääl 'Stimme, Laut'Gen. ääle
   hääl 'Stimme, Laut'Gen. hääle
   
  lív ēľ 'Stimme, Laut'Nikkilä_ 122-123
   ȫľ 'Stimme, Laut'
   
  számi/lappLjietna 'Laut, Schall, Stimme (von lebenden Wesen wie von Dingen)'
  Njiednâ 'sound, note; voice'Gen. -n-
  Notjienn 'Laut, Schall, Stimme von lebenden Wesen wie von Dingen'
  Ajiññ 'Stimme Laut'
  Aiññ 'Stimme Laut'
  Kldjīnn 'Stimme Laut'
  Tjīnn 'Stimme Laut'
  Kjīnn 'Stimme Laut'Kuollan: 511, 483
   
  magyar ének 'Gesang, Lied'
   énëk 'Gesang, Lied'
  ÚESz.ének


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar k képző.

  A lapp szó eleji j másodlagos.

  Hangutánzó/hangfestő?  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 95 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Sajn: Dem 115 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • E.Itkonen: LpChr 129 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • E.Itkonen: MSFOu 79: 59, 71 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 788 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Toivonen: ՕESToim 30/2: 738
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1844: 29
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Nikkilä: Viertes Internationales Symposio 122-3