Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. joke U    'folyó'  de 'Fluß'  en 'river'  UEW № 186 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Folyóvíz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn joki 'Fluß, Strom'Gen. joen
   
  észt jõgi 'Bach, Fluß, Strom'Gen. jõe
   
  számi/lappLjåhkå 'größerer Bach od. kleinerer Fluß'
  Njǫkkâ -g- 'river'
  Notjohk 'größerer Bach, Fluß'
  Kldjōkk 'größerer Bach, Fluß'
  Tjokk 'größerer Bach, Fluß'
   
  ? mordvinEjov 'der Fluß Mokscha'Paasonen: Suomi 1897/3/13:12
   
  ? mari/cseremiszKBjoγə̑: joγə̑-wət 'fließendes Wasser, Fluß'
  KBjoγe- 'fließen, rinnen; abfallen (die Blätter, das Haar)'
  Ujoγe- 'fließen, rinnen; abfallen (die Blätter, das Haar)'
  Bjoγə̑n-wüt 'fließendes Wasser'
   
  udmurt/votjákGju-šur 'Fluß'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSju 'Fluß'
  POju 'Fluß'
   
  ? hanti/osztjákVjɔγəṇ 'kleinerer Fluß'OL: 119
  Vj-jaγ 'kleinerer Fluß'Steinitz, DEWO: 319
  Vjji̮γi̮ 'kleinerer Fluß'OL: 177
  Trjjăγ˳əṇ 'kleiner Fluß'OL: 119
  DNjaχ- 'kleinerer Fluß'Steinitz, DEWO: 319
  DNjoχən: wȧť-joχən 'Vasjugan'OL: 119
  DNjeχə 'kleinerer Fluß'OL: 177
  Ojŏχan 'kleiner Fluß'OL: 119
  Kazjŏχ: pǫtjŏχ 'ein Fluß'Ostjakisches: 142
  Kazjĭχĭ 'kleiner Fluß'OL: 177
   
  ? manysi/vogulTJ 'Fluß'WV: 98
  KOjē̮ 'Fluß'WV: 98
  KO 'Fluß'
  KU 'Fluß'WV: 98
  So 'Fluß'WV: 98
   
  magyar  'Flußnamen: Berettyó, Héjő, Sajó'uebib1
  ÚESz.
   
  nyenyecOjaχā 'Fluß'Juraksamojedisches: 79
   
  enyecChďaha 'Fluß'JSFOu: 58/1:12 (Donner – Joki)
   
  szölkupTa 'Fluß'
  Tačaqi̮ 'Sumpf, kleiner See'Erd
  Turkī̮kä 'Fluß'MSFOu: 122:322 (Lehtisalo)
  N 'Fluß'
  Ke 'Fluß'
   
  kamassz ćaγa 'Fluß, Strom, kleiner Fluß, Bach'
   
  mator čaga 'Fluß'MSFOu: 64:32,41 (Klaproth mitg. Donner)
   
  tajgi чáга 'Fluß'Janhunen, SW: 35


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A mordvin jov csak földrajzi névként fordul elő. Mivel köznévi jelentése nem állapítható meg, idetartozása kétséges.

  A cseremiszben talán egy finnugor (KB joγə̑-wət) és egy csuvas eredetű szó (KB U joγe- 'folyik' < csuvas joγ ) keveredett egymással.

  Az osztják jγ alakban és a vogulban ősosztják *, valamint ősvogul ī̮ feltételezhető. A Vj. jaγ szó a eleme egy ősosztják *a ~ *i̮ váltakozással magyarázható. A V jɔγəṇ stb. alakokban fellépő nyelvjárások közti ősosztják *ɔ, Trj. *o, DN O *ŏ magánhangzó-megfelelés  szabálytalan.

  Az obi-ugor szavakhoz lásd még *juka '(kis) folyó, vízesés' FU.  Bibliográfia
  • ÁKE 381 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Beitr 55, 268 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Steinitz: DEWO 319 = Steinitz, Wolfgang, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966– (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
  • Lehtisalo: FUF 21: 19 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 47 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 14/3: 29, 30/5: 38 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Räsänen: MSFOu 48: 133 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 150 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 465 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Beke: Nyr 48: 9, 57: 54 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1844: 31, 1845: 179
  • Lindström: Suomi 1852: 26
  • Paasonen: Suomi 1897/3/13: 12
  • Janhunen: SW 35 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 85 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 357 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Wichmann: WotjChr2 62.00