Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. jäse (jäsne) FP FU   'testrész, végtag, ízület'  de 'Glied, Gelenk'  en 'bodypart, joint'  UEW № 176 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn jäsen 'Glied, Gelenk'Gen. jäsenen
   
  észt jäse 'Glied (einer Kette od. am Körper)'Gen. jäseme
   
  számi/lappNjæsân 'Glied, Gelenk'< finn
   
  mordvinEeźńe 'Gelenk, Glied'Beitr: 230
  Mjäźńä 'Gelenk, Glied'
  Mäźńä 'Gelenk, Glied'
   
  mari/cseremiszKBježəŋ 'Gelenk; Knötchen einer Pflanze'
  Ujə̑žəŋ 'Gelenk; Knötchen einer Pflanze'
  Mježəŋ 'Gelenk; Knötchen einer Pflanze'
  Bjə̑žə̑ŋ 'Gelenk; Geschlecht (die Kinder: erstes Geschlecht usw.)'
   
  udmurt/votjákSjoz 'Gelenk; Halmknoten'
  MUďoz 'Gelenk, Altersgenosse'Wichmann: Manuskript
  Kjoz 'Gelenk; Halmknoten'
  Gjoz 'Gelenk'MSFOu: 65:331 (Wichmann mitg. Uotila)
   
  komi/zürjénSje̮z 'Volk Leute, Menschen, andere (Leute), Fremder, anderer; fremd'
  Sje̮z-vi̮j 'Gliedgelenk'
  VOjez 'Gelenk'
  Pje̮z 'Volk Leute, Menschen, andere (Leute), Fremder, anderer; fremd'
  Pje̮zna 'Muskel, Gelenk'Wied [syrj]
  POjȯz 'Zeit'
   
  hanti/osztjákTrjji̮s 'ehemalig, altertümlich, Vorzeit'< komi/zürjén
  DNjis 'ehemalig, altertümlich'< komi/zürjén
  Ojis 'ehemalig, altertümlich'< komi/zürjén
   
  manysi/vogulNjis 'Zeitraum'< komi/zürjén
   
  ? magyar íz 'Glied; Mal, -mal, (egy ízben 'einmal', több ízben mehrere Male')'
   izmos 'kräftig sehnig, muskulös'
  ÚESz.íz
  ÚESz.izmos


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn ne, mordvin ńe, ńä és cseremisz ŋ valószínűleg képzők lehetnek, de a tőhöz is tartozhatnak.

  A mordvin ź a megelőző palatális magánhangzó és a rákövetkező ń hang hatására palatalizálódhatott.

  A magyar szóról lásd még *jȣ̈tɜ '(vég)tag, (test)rész; ízület' Ug.

  A nyenyec (27) ŋēsūʔ 'ízület, testrész', enyec usuʔ 'ujjperc', nganaszan ŋajụi (Halász: NyK 24: 455; Setälä: FUFA 12: 54; Setälä: JSFOu 30/5: 55; Beitr 92, 230, 270) szavak eredeti magánhangzós szókezdetük, első szótagbeli veláris magánhangzójuk, valamint feltett szóbelseji *ś hangjuk miatt nem tartozhatnak ide.  Bibliográfia
  • Hajdú: ALH 4: 22 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 92, 230, 270 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 169 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Joki: MSFOu 103: 124 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 829 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Hajdú: NyK 55: 64 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 56: 43 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Radanovics (=Rédei): NyK 62: 326
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 30
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 370 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.