Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. aδ̕ɜ (oδ̕ɜ) FU    'letakart, fekvésre (alvásra) alkalmassá tett hely; letakarással vmely helyet fekvésre/alvásra elkészít, ágyaz'  de 'ein mit etwas bedeckter, zum Liegen (Schlafen) geeigneter Platz; durch Bedecken einen Platz zum Liegen / Schlafen bereiten; betten'  en 'covered up place for lying (sleeping), by covering prepare a place for lying /sleeping; make the beds'  UEW № 3 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Bútor


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSvaľ- 'ausbreiten, unterbreiten (eine Decke), aufdecken (z.B. einen Tisch)'
  Svaľes 'Bett, Matraze, Unterbett'
  Gwaľ- 'ausbreiten, unterbreiten (eine Decke), aufdecken (z.B. einen Tisch)'
  Gwaľes 'Bett, Matraze, Unterbett'
   
  komi/zürjénUdvoľ 'Rentierhaut'
  Ivoľ 'als Bett ausgebreitete Rentierhaut'
  Svoľ 'Rentierhaut'
  Svoľ-paś 'Bett'paś 'Pelz'
  Poľ-paś 'Bett'paś 'Pelz'
  POuľ-paś 'Bett, Lager'paś 'Pelz'
   
  manysi/vogulTJaľā·t 'Bett'MSFOu:114:462 (Kannisto-Liimola)
  Soɔ̄ľat-jiw 'Bettheu'jiw 'Baum, Holz'MSFOu:114:462 (Kannisto-Liimola)
  Soɔ̄ľat-pum 'Bettheu'pum 'Gras, Heu'
   
  magyar ágy 'Bett; Beet; Bodensatz'
  regágy- 'Getreidegarten zum Drusch oder zum Austreten auf die Tenne ausbreiten'
  ÚESz.ágy


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul t képző.

  Nomenverbum.

  Az idevont finn vuode (Gen. vuoteen) 'hálóhely, ágy' és észt voodi (Gen. voodi) 'ágy (négy lábon álló)' (MUSz. 719; ÁKE 123; EtSz.; NyH7; SzófSz.; FUV; MSzFgrE; TESz.) szavak a balti-finn vuota 'nagy prémszóból származó képzett alakok (Hakulinen, SKRK3 103, 280).

  Az idevont osztják Kaz. ŏʌ'ʌ'ət-ŏ.-tɑ̆χtĭ 'alvás során alátétként használt rénszarvas szőrme' (FUV) szó ŏʌ'ʌ'ət eleme az osztják Kaz. ŏʌ- 'alszik, fekszik' szóból származó képzett elem (Steinitz, DEWO 66). Az osztják ŏʌ- szót lásd az *oδa- 'alszik, fekszik' FU szócikk alatt.  Bibliográfia
  • ÁKE 123 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Hajdú: MKE 13, 29, 68 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Uotila: MSFOu 65: 63 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 719 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 107
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: VokPerm 32 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.