Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. oδa- FU    'alszik, fekszik'  de 'schlafen, liegen'  en 'sleep, lie '  UEW № 660 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Alvás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappLåddā- 'einschlafen'
  Noađđe- -đ- 'sleep (with obj.), use to sleep on or in (lie in bedding, bedclothes or something which is used as bedding, bedclothes)'
  Notuaidde- 'schlafen'Kuollan: 1741
  Aʋidde- 'schlafen'Kuollan: 1741
  Klditte- 'schlafen'Kuollan: 1741
  Tvı˚ѳtte 'schlafen'Kuollan: 1741
   
  mordvinEudo- 'schlafen'
  Mudo- 'schlafen'
   
  hanti/osztjákVăla- 'liegen, sich erstrecken, schlafen'Ostjakisches: 126
  DNăt- 'liegen, sich erstrecken, schlafen'Ostjakisches: 126
  Kazŏʌ- 'liegen, sich erstrecken, schlafen'Ostjakisches: 126
   
  manysi/vogulKM_Verchoturjeололантымъ 'дремлю'MNy: 84:471 (Gulya-Honti)
   алалахъ 'спать'MNy: 84:471 (Gulya-Honti)
   
  magyar al- 'schlafen'
   alsz- 'schlafen'
   alusz- 'schlafen'
   alud- 'schlafen'
   alv- 'schlafen'
   olt- 'löschen, auslöschen, gerinnen machen'
  ÚESz.alszik


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altaji: török *ūdϊ-, *ūdu- 'alszik', *ū  'alvás', mongol umta 'alszik'.

  A vogul lant, al képzők.

  A * képzős FU kori származékot lásd az *oδa-mɜ 'alvás, álom' FU alatt.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 204, 280 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Gulya: MNy 63: 462, 472 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Honti: MNy 84: 471 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 737 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Németh: NyK 47: 72 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lindström: Suomi 1852: 100
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 79 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.