Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. čäŋkȣ- FU    'segít'  de 'helfen'  en 'help (tr)'  UEW № 104 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Segítség


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mordvinEčangoďe- 'helfen'
   
  ? magyar ѕegít- 'helfen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir čaŋ, čeŋ 'segít'.

  mordvin ďe és magyar ít képzők.

  Annak ellenére, hogy a finnugor *ä > mordvin a magánhangzó-megfelelés szabálytalan, mégsem példa nélküli, vö. mordvin kavto 'kettő' ~ magyar két, kettő, mordvin karvo, karva 'légy' ~ finn kärpänen, mordvin M ťala (de: E ťeĺe!) 'tél' ~ magyar tél.

  Az egyeztetés a távoli rokonság miatt bizonytalan.  Bibliográfia
  • Wichmann: FUF 11: 179, 249 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 22: 143 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 336 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Szinnyei: Nyk 38: 278 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lewy: NyK 60: 106 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: Nyr 14: 18 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Beke: Nyr 38: 450 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Collinder: SSUF 1957: 123 = Språkvetenskapliga Sällkapets i Uppsala Förhandlingar 1882–[Band 1955/57. = Uppsala Universitets Ärsskrift 1957. Uppsala – Wiesbaden].
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 85 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]
  • Toivonen: Vir 1937: 143 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.