Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. älɜ- U    'emel, visz'  de 'heben, tragen'  en 'raise, carry (tr)'  UEW № 41 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Visz. Hord


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVäl- 'tragen'Ostjakisches: 124
  Väləm- 'heben'OL: 4
  DNȧtəm- 'heben'
  Oȧl- 'tragen in der Hand auf den Händen tragen'
  Oȧləm 'heben'
   
  manysi/vogulTJälm- 'heben, tragen'WV: 3
  KUɔ̈̄lm- 'heben, tragen'
  Pālm- 'heben, tragen'
  Soālm- 'heben, tragen'
  Nālėnt- 'tragen'MSz
   
  ? magyar emel- 'hebenMNSz HHC
   
  nyenyecOjilā- 'heben'Juraksamojedisches: 126
   
  enyecChiðá- 'aufheben'
  Bjirá- 'aufheben'
   
  nganaszan jiľiʔe- ''
   
  szölkupNilèśpa- 'wiegen'
  OMíla- 'wiegen, aufheben'
   
  kamassz ʒ́ilde- 'in die Höhe heben'


  Magyarázat

  Ostj. m, wog. nt, m, und kam. sind Ableitungssuffixe.

  Das ung. Wort kann nur dann hierher gehören, wenn an das Verb ein Ableitungssuffix trat und im Vor- oder Urung. eine Metathese stattfand: *elm-  > eml- > emel-. In diesem Falle wäre das auslautende l kein Ableitungssuffix, sondern die Fortsetzung des ursprünglichen Stammlautes l.  Bibliográfia
  • Beitr 38 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Fábián: MNyszet 6: 43, 121 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 783 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 465 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 291 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).