Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. älɜ- U    'emel, visz'  de 'heben, tragen'  en 'raise, carry (tr)'  UEW № 41 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Visz. Hord


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVäl- 'tragen'Ostjakisches: 124
  Väləm- 'heben'OL: 4
  DNȧtəm- 'heben'
  Oȧl- 'tragen in der Hand auf den Händen tragen'
  Oȧləm 'heben'
   
  manysi/vogulTJälm- 'heben, tragen'WV: 3
  KUɔ̈̄lm- 'heben, tragen'
  Pālm- 'heben, tragen'
  Soālm- 'heben, tragen'
  Nālėnt- 'tragen'MSz
   
  ? magyar emel- 'heben'
  ÚESz.emel
   
  nyenyecOjilā- 'heben'Juraksamojedisches: 126
   
  enyecChiðá- 'aufheben'
  Bjirá- 'aufheben'
   
  nganaszan jiľiʔe- ''
   
  szölkupNilèśpa- 'wiegen'
  OMíla- 'wiegen, aufheben'
   
  kamassz ʒ́ilde- 'in die Höhe heben'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az osztják m, vogul nt, m és kamassz  képzők.

  A magyar szó csak akkor tartozhat ide, ha az igéhez képző járult és, az elő- vagy ősmagyar korban *elm-  > eml- > emel- hangátvetés történt. Ebben az esetben a szóvégi l nem képző, hanem a tő eredeti l hangjának folytatója lehet.  Bibliográfia
  • Beitr 38 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Fábián: MNyszet 6: 43, 121 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 783 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 465 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 291 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).