Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ime- U    'szopik'  de 'saugen'  en 'suck (tr)'  UEW № 148 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Evés. Ivás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn ime- 'saugen'
   
  észt ime- 'saugen'
   
  hanti/osztjákVem- 'saugen'Ostjakisches:50
  DNem- 'saugen'Ostjakisches:50
   
  magyar emlő 'Brust, Zitze'
  Altem- 'saugen'
  ÚESz.emik
   
  nyenyecOńimńe- 'saugen'Juraksamojedisches:324,326
  Oŋam̥ä- 'saugen'
   
  nganaszan ńimiri- 'saugen'
   
  szölkupTyńem- 'saugen'DonnMskr
   
  kamassz ńimēr- 'saugen'
   emēr- 'saugen'
   
  ? mator нюмніямъ 'грудь сосу'Janhunen, SW:110
   
  ? tajgi nímu ''Janhunen, SW:111


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir ibi 'szopik'; VG török: em-LGV.

  nyenyec. ńe, nganaszan, kamassz r képzők.

  A nyenyec ŋam̥ɑ̄- a szabályos nimne- veláris változata.

  Gyermeknyelvi szó.

  A lapp N. njâmmâ- -m- 'szív', K (1133) T ńi̊mmi̊-, Kid. ńi̊mme-, Not. ńimme- és zrj. P ńima·v- (MUSz. 781; Setälä: FUFA 12: 13; Setälä: JSFOu. 30/5: 60; Beitr. 13; Lehtisalo: FUF 21: 42; Steinitz: FgrVok. 31; FUV; E. Itkonen: UAJb. 28: 62; LpChr. 149) szavak a szókezdő mássalhangzó miatt nem tartoznak ide (Munkácsi: NyK 32: 385; Ojansuu: Vir. 1903: 93 Anm.; Sauvageot: Rech. 125): a többi FU szótól független gyermeknyelvi szavak lehetnek (vö.  Hajdú: NyK 55: 79). A tévesen idevont magyar (nyj.) eme 'koca; nőstény' szót (Pais: MNy. 55: 76) lásd az *emä 'anya, nő (fn)' U alatt.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: JukUr 77 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 781 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Sauvageot: Rech 125 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Sándor: Sokféle 12: 189 = Sándor, István, Sokféle. I–VIII, Györ 1791–1801; IX–XII, Bécs 1808.
  • Castrén: Suomi 1845: 178
  • Lindström: Suomi 1852: 12
  • Janhunen: SW 111 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 73 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]
  • Räsänen: Vir 1947: 169 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.