Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. äpɜ Ug    'mókus'  de 'Eichhorn'  en 'squirrel'  UEW № 1732 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? hanti/osztjákViwə: iwə läŋki 'Flughörnchen'läŋki 'Eichhorn'Ostjakisches: 47
  Trjjipet ʌȧŋki 'Flughörnchen'ʌȧŋki 'Eichhorn'Ostjakisches: 47
  DNimət tȧŋkə 'Flughörnchen'tȧŋkə 'Eichhorn'Ostjakisches: 47
   
  ? magyar evet 'Eichhorn'
  ÚESz.evet


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar t képző.

  Az osztják szó idetartozása bizonytalan, mivel csak az említett összetételben, továbbá egészen különböző nyelvjárási változatokban fordul elő.

  A magyar szóhoz lásd még *säpɜ (*šäpɜ) vagy *täpɜ 'mókus' U.

  Az osztják V läŋki, DN tȧŋkə 'mókus' és vogul TJ läjən So. lēŋən (Munkácsi: KSz. 1: 206; Nyr. 29: 157; NyK 47: 455; SzófSz.) szavak az eredeti szókezdő *l hang miatt nem egyeztethetők a magyar evet szóval.  Bibliográfia
  • Toivonen: FUFA 28: 251 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Toivonen: UJb 15: 590 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]