Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. säpɜ (šäpɜ), täpɜ U    'mókus'  de 'Eichhorn'  en 'squirrel '  UEW № 882 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  manysi/vogulSymā-tapriś 'Maus (in den Märchen)' 'Erde, Land'Kálmán, WogT: 263 (Kálmán)
  Nmā-tapriś 'Maus'VNGy:2:666, MSz
  Nmā-tapriś 'vakondok; Maulwurf'MK
   
  ? magyar evet 'EichhornMNSz HHC
   
  szölkupTurtēpeq 'Eichhorn'MSFOu: 122:328 (Lehtisalo)
  TaUtäpäk 'Eichhorn'DonnMskr
  TaMtäpäŋ 'Eichhorn'
  Tytäpäk 'Eichhorn'DonnMskr


  Magyarázat

  Wog. riś, ung. t, selk. ŋ, k sind Ableitungssuffixe.

  Zur Semantik des wog. Wortes vgl. wog. LO taŋkər 'Maus' ~ Ju. wiť-täŋkər, Sy. taŋkər 'Wasserratte' ~ Ju. mɑ̄-täŋkər 'Maulwurf; ostj. Trj. pɑ̆ləŋki 'gewöhnliche Maus' ~ DN maγ-pĕləŋkə 'Maulwurf' ~ Kr. pĕləŋkə 'ein fliegendes Tier, wie die Schwalbe, eine Fledermausart'. Vgl. auch Kaz. aj-лanki 'Maus (eigtl. kleines Eichhörnchen)'. Dies ist eine volksetymologische Form von Kaz. *pɑ̆lɑ̆ŋki (~ Trj. pɑ̆ləŋki usw.).

  Falls das ung. Wort in einen anderen etymologischen Zusammenhang gehört (s. noch *ϑäpɜ 'Eichhorn' Ug.), kann man auch eine PU Grundform *täpɜ annehmen.
  Bibliográfia
  • N.Sebestyén : ALH 1: 289 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Toivonen: FUF 22: 161 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 140 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • N.Sebestyén : NyIOK 1: 364
  • Rédei: NyK 84: 221 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.