Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. säpɜ (šäpɜ), täpɜ U    'mókus'  de 'Eichhorn'  en 'squirrel '  UEW № 882 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  manysi/vogulSymā-tapriś 'Maus (in den Märchen)' 'Erde, Land'Kálmán, WogT: 263 (Kálmán)
  Nmā-tapriś 'Maus'VNGy:2:666, MSz
  Nmā-tapriś 'vakondok; Maulwurf'MK
   
  ? magyar evet 'Eichhorn'
  ÚESz.evet
   
  szölkupTurtēpeq 'Eichhorn'MSFOu: 122:328 (Lehtisalo)
  TaUtäpäk 'Eichhorn'DonnMskr
  TaMtäpäŋ 'Eichhorn'
  Tytäpäk 'Eichhorn'DonnMskr


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul riś, magyar t, szölkup ŋ, k képzők.

  A vogul szó jelentéséhez vö. vogul LO taŋkər 'egér' ~ Ju. wiť-täŋkər, Sy. taŋkər 'vízipatkány' ~ Ju. mɑ̄-täŋkər 'vakond; osztj. Trj. pɑ̆ləŋki 'közönséges egér' ~ DN maγ-pĕləŋkə 'vakond' ~ Kr. pĕləŋkə 'egy repülő állat, mint a fecske, egy fajta denevér'. Vö. továbbá a Kaz. aj-лanki 'egér (tulajdonképpen kis mókus)' szóval is, amely a Kaz. *pɑ̆lɑ̆ŋki (~ Trj. pɑ̆ləŋki stb.) népetimológiás alakja.

  Ha a magyar szó egy másik etimológiához tartozik (lásd még *ϑäpɜ 'mókus' Ug.), akkor egy PU *täpɜ alapalak is feltételezhető.
  Bibliográfia
  • N.Sebestyén : ALH 1: 289 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Toivonen: FUF 22: 161 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 140 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • N.Sebestyén : NyIOK 1: 364
  • Rédei: NyK 84: 221 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.