Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. säppä FU    'epe'  de 'Galle'  en 'bile, gall '  UEW № 881 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn sappi 'Galle'Gen. sapen
   
  észt sapp 'Galle'Gen. sapi
   
  számi/lappLsahppē 'Gallenblase mit Inhalt, Galle'
  Nsapˈpe -pp- 'Gallenblase mit Inhalt, Galle'
  Notsāihp 'Galle'Kuollan: 1043
  Aseppѳin 'mit Galle'Kuollan: 1043
  Kldsāihp 'Galle'Kuollan: 1043
  Tsɑ̄ihpe 'Galle'Kuollan: 1043
   
  mordvinEsepe 'Galle'
  Mśäpä 'Galle'
   
  udmurt/votják se̮p 'Galle'Wied [wotj]
  Ssep 'Galle'Wied [wotj]
  Ssup 'Galle'MSFOu: 102:159, 615 (Munkácsi – Fuchs)
  Ufśep 'Galle'MSFOu: 65:425 (Wichmann - Uotila)
   
  komi/zürjénSse̮p 'Galle'
  Pse̮p 'Galle'
  POsȯp 'Galle'
   
  hanti/osztjákOsiw 'Galle (des Fisches, des Wildes)'< komi/zürjén
   
  manysi/vogulTJtǟp 'Galle'MSFOu: 52:104 (Kannisto)
  KMtɔ̈̄p 'Galle des Bären'
  Ptāp 'Galle des Bären'
  Ntāp 'Galle des Bären'NyK: 23:345 (Munkácsi)
   
  magyar epe 'Galle'Akk. epét
  ÚESz.epe


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  magyar epe szóvégi e eleme PxSg3 toldalékra vezethető vissza.

  A votják Uf śep szóban a rákövetkező e hatására *s > ś változás történt. A varázsigében előforduló votják sup vagy tabunyelvi forma, vagy nyelvjárási különfejlődés eredménye (FU *ä > őspermi *o > votják u).

  A finn sappi *eleme az *ä hangból keletkezett.

  A többek által (MUSz. 791, VglWb. 775, s-Laute 22, EtSz., SzófSz., FUVidevont cseremisz (Wichm.: FUF 6: 18) KB šäkš, U B šekš, M śekś 'epe' szavak a  és kapcsolatok miatt nem tartozhatnak ide.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 82, 165 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Fokos-Fuchs : ALH 3: 234 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Collinder: CompGr 396 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 62, 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ETSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Lehtisalo: FUF 21: 30 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 31: 305 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 32: 65 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Fokos-Fuchs : MSFOu 102: 615
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 791 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 23: 345 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Simonyi: Nyr 42: 332 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • s-Laute 22.00
  • Wickman: SSUF 1955-7: 48, 53 = Språkvetenskapliga Sällkapets i Uppsala Förhandlingar 1882–[Band 1955/57. = Uppsala Universitets Ärsskrift 1957. Uppsala – Wiesbaden].
  • Lindström: Suomi 1852: 82
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 28: 75 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 1: 775 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.