Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. čukka- U    'elzár, elrejt'  de 'versperren, verstecken'  en 'lock up, hide (tr)'  UEW № 117 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? magyar csuk- 'sperren, versperren, zuschließenMNSz HHC
   
  ? nyenyecOtakal- 'verbergen, verstecken'Juraksamojedisches:460
   
  ? enyecChtekā- 'sich verstecken'
  Btekā- 'sich verstecken'
   
  ? szölkupTačak͔ača- 'verschließen'
  Tatakata- 'verschließen'
  Nčagadša- 'verschließen'
  Nčăgadša- 'verschließen'
  OMčagadša- 'bedecken'
   
  ? kamassz taktə- 'schließen, zumachen, verschließen, sperren, versperren; schützen, hüten (sich selbst)'
   taktə̑· 'Riegel, Verschluß, Fischwehr'


  Magyarázat

  Jur. l, selk. ča, ta, kam. t sind Ableitungssuffixe.

  Auf Grund der sam. Wörter kann ein anlautendes č erschlossen werden. Seine regelmäßige Fortsetzung wäre im Ung. s. Das ung. anlautende cs kann vielleicht damit erklärt werden, daß im Urung. Dialekte mit cs und s einander gegenüber gestanden haben könnten.

  Die anlautende Affrikate von est. tsuka- 'einstecken, stoßen', kar. č́okkoa- 'hineinstecken, hineinstopfen', weps. č́okaida- 'stechen' (Wichmann: FUF 11: 198; Sauvageot: Rech. 112) ist sekundär, so daß sie mit den oben genannten Wörtern nicht verglichen werden können.

  Wotj. čoktal- 'bedecken, verstopfen' (Wichmann: FUF 11: 198; Setälä: FUFA 12: 52; Beitr. 60; Sauvageot: Rech. 112; FUV) ist eine Ableitung von wotj. čog 'Pflock', so daß es nicht hierher gehören kann.  Bibliográfia
  • Beitr 60 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 198 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 52 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Halász: NyK 23: 268 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 51: 402, 59: 215 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 112 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • Mészöly: SzegF 1: 226 = Szegedi Füzetek. 1–3. Szeged 1934–1937.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 28: 60 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]