Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ike (ike-ńe, ike-ne) FU    'szájpadlás; fogíny'  de 'Gaumen; Zahnfleisch'  en 'palate; gums'  UEW № 144 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn ien 'Zahnfleisch'Gen. ikenen
   
  észt ige 'Gaumen'Gen. igeme
  Sigemed 'Zahnfleisch'
   
  ? udmurt/votjákSaŋ (vi̮li̮s aŋ) 'íny, szájpadlás; Zahnfleisch, Gaumen'AkÉrt:26:74 (Munkácsi)
  Kaŋ (vi̮li̮s aŋ) 'íny, szájpadlás; Zahnfleisch, Gaumen'AkÉrt:26:74 (Munkácsi)
   
  ? komi/zürjénPran 'Gaumen, Zahnfleisch'
  Spiń-an 'Zahnfleisch'piń 'Zahn'
  San 'Zahnfleisch'
   
  magyar íny 'Gaumen; Geschmack; Zahnfleisch'
  regén 'Gaumen; Geschmack; Zahnfleisch'
  regény 'Gaumen; Geschmack; Zahnfleisch'
  regin 'Gaumen; Geschmack; Zahnfleisch'
  regín 'Gaumen; Geschmack; Zahnfleisch'
  Alt 'Rachen; Kinnbacken, Kiefer'
  ÚESz.íny


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A FU *ńɜ vagy * képző talán már a FU korban a tőhöz járult.

  A votják és zürjén szavak hangalakját — mind vokalizmusukat, mind konszonantizmusukat — valószínűleg a votják  'járomcsont, állcsont' és zürjén Le. P an 'járomcsont, állkapocs' szavak befolyásolták.

  A tévesen idevont osztják (OL 1) V äγəṇ, DN O ȧŋən 'áll', vogul (Kann. FUF 14: 35) KU iγən, P jēn, So. ēŋən (Hunfalvy: VogF 283; Karjalainen: JSFOu. 30/24: 12; SKES) szavakhoz lásd *äŋɜ 'áll(-kapocs, -csont)' U.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 377 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Munkácsi: AkÉrt 1916: 74 = Akadémiai Értesítő. 1–56, Budapest 1890–1948.
  • Sajn: Dem 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Steinitz: FgrVok 61 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 818 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 454 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 283 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).