Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. arɜ (arwa) Ug    'anyaági rokon; az anya (fiatalabb) fiútestvére'  de 'mütterlicher Verwandter; (jüngerer) Bruder der Mutter'  en 'maternal relative; mother's (younger) brother'  UEW № 1723 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVoľi 'Neffe, Sohn des Bruders (oder der Schwester)'Ostjakisches: 131
  Vjoľi 'jüngerer Bruder der Mutter, männliche Nachkommen des jüngeren Bruders der Mutter, Sohn des jüngeren Bruders der Mutter, männlicher Verwandter der Mutter, jünger als diese, Sohn (jünger als ego) des älteren Bruders der Mutter, Sohn (jünger als ego) der älteren Schwester der Mutter, Sohn der jüngeren Schwester der Mutter'Ostjakisches: 131
  Vji̮ľt́i̮ 'Tochter der älteren Schwester'Ostjakisches: 132
  Vjoľisat 'Mutterbruder und Kinder (Söhne od. Töchter) seiner älteren Schwester zusammen'sat '?'Ostjakisches: 132
  Vjoľisakən 'Mutterbruder und Kind (Sohn od. Tochter) seiner älteren Schwester zusammen'Ostjakisches: 132
  Trjåʌ́t́ 'Tochter der älteren Schwester, Tochter der älteren Schwester des Vaters, Tochter des älteren Bruders des Mannes, Stieftochter (für die Stiefmutter)'Ostjakisches: 132
  Oorti 'Bruder der Mutter'Ostjakisches: 244
  O?arʽsəχ 'Kind derälteren Schwester, Kind der Schwester des Vaters'FUF: 13:225 (Karjalainen)
  Kazwǫrtĭ 'jüngerer Bruder der Mutter, männliche Nachkommen des jüngeren Bruders der Mutter, Sohn des jüngeren Bruders der Mutter'Ostjakisches: 244
  Kaz?ɔrʽne 'Tochter der älteren Schwester, Tochter der älteren Schwester des Vaters, Tochter des älteren Bruders des Mannes, Tochter der jüngeren Schwester des Vaters, wenn die Tante älter ist als ego, Tochter der jüngeren Schwester des Mannes'ne 'Frau'FUF: 13:225 (Karjalainen)
  Kaz?ɔrtĭweŋ 'Mann der Tochter der älteren Schwester, Mann der Tochter der älteren Schwester des Vaters, Mann der Tochter der jüngeren Schwester des Vaters, wenn die Tante älter ist als ego'FUF: 13:225 (Karjalainen)
   
  ? manysi/vogul or 'сородичи по мaтеринской линии, предки по мaтери'Csernecov: Sowetskaja Etnografija 1947: 159
  Kōr: jäγnor ōrnor 'родительская досада'1. jäγ, 2. nor '1. Vater, 2. Rache'Volksdichtung: 101:421
  LMoår 'anyai részről való rokon; mütterlicherseits verwandt'MSz
  Nå̄r 'anyai részről való rokon; mütterlicherseits verwandt'MSz
   
  magyar ara 'Braut'
  Altara 'Bruder der mutter oder der Schwester; Schwiegertochter'
  ÚESz.ara


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  ?< ősiráni: avesztai, óperzsa, kotanéz brɑ̄tar , szogd ßrʼt , beludzs brɑ̄t , oszét digor œrwadœ , iron œrwad 'fiútestvér, fivér'.

  Az osztják (t)i és  képzők. A magyar a vagy PxSg3 vagy kicsinyítő képző.

  Az osztják r~ľ kapcsolat affektív palatalizációval magyarázható, ami nem ritka a rokonságnevekben (vö. V ľöγ ~ Kaz. ʌe-χǫ 'a férj öccse stb.').

  Az osztják nyelvjárások közti magánhangzó-megfelelések ősosztják *a ~ *, valamint *a ~ *o váltakozással magyarázhatók.

  A vogul LM (fonematikusan: ɑ̄) az a hang alapján váltakozási átmenettel (ō ~ a > ɑ̄ ~ a) magyarázható.

  A vogul szó csak akkor tartozik ehhez a kapcsolathoz, ha az eredeti jelentése 'anyai rokon' volt.

  magyar ara 'az anya vagy a lánytestvér fiútestvére' ~ 'meny, menyasszony' jelentéseinek viszonyához vö. öcs 'fiatalabb fiútestvér' ~ 'egy nő fiatalabb lánytestvére'. A 'menyasszony' jelentés a nyelvújítás korából származik.

  Ha iráni jövevényszóról van szó, akkor egy feltett iráni *(a)wra- alakból kell kiindulni. Bizonytalan, hogy a protetikus *a már az irániban a tőhöz járult-e, mivel az a pontusi görög írásban sem használatos (vö. görög βϱαδαϰος).

  Ha a szó iráni jövevényszó, az eredeti jelentés 'az anya (fiatalabb) fiútestvére' lehetett. Az átvételt az magyarázhatja, hogy az ugor korban megszokottá vált a rokonoknak a nemük szerint való megkülönböztetése.  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 133, 643 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Steinitz: DEWO 95-6, 181-2 = Steinitz, Wolfgang, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966– (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
  • Munkácsi: Ethn 5: 134 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Zsirai: FgrRok 148 = Zsirai, Miklós, Finnugor rokonságunk. Budapest 1937.
  • Karjalainen: FUF 13: 232 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Korenchy: ILOS 47 = Korenchy, Éva, Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Budapest 1972.
  • Mayrhofer 2: 530 = Mayrhofer, Manfred, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1–4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
  • Gulya: MNy 64: 402-7 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Schütz: NyK 40: 44 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Korenchy: NyK 72: 423 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: Nyr 19: 145 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Balassa: Nyr 58: 62 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Sköld: OssLw = Sköld, Hannes, Die ossetischen Lehnwörter im Ungarischen. Lund – Leipzig 1925 (Lunds Universitets Arsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 20,Nr.4).
  • Honti: SFU 20: 187 = Советское Финноугроведение. Soviet Finno-Ugric Studies. Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Linguistique finno-ougrienne soviétique. 1–, Tallinn, 1965–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.