Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. appe FU    'após'  de 'Schwiegervater'  en 'father-in-law'  UEW № 21 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn appi 'Schwiegervater'Gen. apen
  regappi 'Schwiegervater'Gen. apin
   
  számi/lappLvuohppa 'Schwiegervater'
  Nvuopˈpâ 'Schwiegervater'Gen. -pp-
  Notvuѳhp 'Schwiegervater'Kuollan:1920
  Kldvūhp 'Schwiegervater'Kuollan:1920
  Tvi̊hp 'Schwiegervater'Kuollan:1920
   
  mari/cseremiszKBowə̑ 'Schwiegervater'FUF:7:46 (Wichmann)
  Jowo 'Schwiegervater'
   
  hanti/osztjákTrjup 'Schwiegervater; Sohn des Schwiegervaters, Bruder des Vaters der Frau, älterer Bruder der Frau' 142:65
  Trjop 'Schwiegervater; Sohn des Schwiegervaters, Bruder des Vaters der Frau, älterer Bruder der Frau'
  DNüp 'Schwiegervater' 142:65
  Oup 'Schwiegervater; älterer Bruder der Frau' 142:65
   
  manysi/vogulTJapā 'тесть'Kannisto, Mskr
  Kup-: upėm 'ipám; mein Schwiegervater'MTr
  Soup 'тесть'Kannisto, Mskr
  Nup 'ipa, Schwiegervater, sógor, a feleség bátyja; Schwager, der ältere Bruder der Frau'VNGy:2/733,718, 175:308
  Nop 'ipa, Schwiegervater, sógor, a feleség bátyja; Schwager, der ältere Bruder der Frau'
   
  magyar apa 'Vater, (dial.) Schwiegervater'
  regipa 'Schwiegervater'
  Altapóѕ 'Schwiegervater'
  Alt 'Väterchen'
  ÚESz.apa
  ÚESz.após
  ÚESz.atya
  ÚESz.ip


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar szóvégi a vagy PxSg3, vagy kicsinyítő képző.

  Az eredeti hangalakot bizonyára az apa szó őrizte meg. Az ipa szóban FU *a > ősmagyar * > magyar i hangváltozás történt. Az ősmagyarban létezhetett egy apa ~ ipa 'apa, após' jelentésű szópár. Később a két hangalak között jelentésbeli elkülönülés (szóhasadás) történt.

  Gyermeknyelvi szó.

  A magyar apa szó ugor kori származtatása (MUSz. 746; Munkácsi: NyK 25: 269, ÁKE 131; Karjalainen: FUF 13: 224; ETSz.; SzófSz.; MSzFE; TESz.) kevéssé valószínű.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 65, 115 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Sajn: Dem 113 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Steinitz: FgrVok 38 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Karjalainen: FUF 13: 228 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Lehtisalo: FUF 21: 17 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Vértes: MNy 62: 309-17 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 819 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Sauvageot: Rech 39 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 14
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 294 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).