Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćolme FU    'csomó, köteg; megköt'  de 'Knoten, Bündel; binden'  en 'knot, bundel; bind (tr)'  UEW № 67 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör:


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn solmi 'Knoten'Gen. solmen
   solmu 'Knoten'
   solmi- 'Knoten machen, binden'
   solmia- 'Knoten machen, binden'
   solmea- 'Knoten machen, binden'
   solmua- 'Knoten machen, binden'
   
  észt sõlm 'Knoten, Schleife, Schlinge'Gen. sõlme
   
  számi/lappLtjuolˈma 'knüpfen, knoten'
  Ltjuolˈma- 'knüpfen, knoten'
  Nčuolˈbmâ 'knot'
  Kotšŭŏ̭l̄m̄ᵅ 'Knoten'T.I.Itkonen, WbKKlp: 689
  Kotšŭŏ̭l̄m̄ɒ- 'solmiella; Knüpfen'T.I.Itkonen, WbKKlp: 689
  Ptšŭŏ̭l̄m̄ᵅ 'Knoten;'T.I.Itkonen, WbKKlp: 689
  Ptšŭŏ̭l̄m̄ɒ 'solmiella. Knüpfen'T.I.Itkonen, WbKKlp: 689
   
  mordvinEśulmo 'Knoten, Bündel's-Laute: 66
  Eśulma 'Knoten, Bündel's-Laute: 66
  Eśulma- '(zusammen)knüpfen, zubinden, stricken'
  Mśulma 'Knoten, Bündel'
  Mśulma- '(zusammen)knüpfen, (zu)binden, stricken'
   
  magyar csomó 'Knoten, Bündel; Gruppe, Haufen; Geschwür, Buckel'
   ?csont 'Knochen, Bein'
  ÚESz.csomó
  ÚESz.csont


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar ó kicsinyítő képző.

  A magyar csont valószínűleg a csomó szó csom- alapszavának denominális képzővel alkotott származéka. Jelentéstani szempontból vö. felnémet Knoche 'csont, göcsört' ~ német Knochen ~ Knoten (Kluge, DtEtWb.18).

  Nomenverbum.  Bibliográfia
  • Sajn: Dem 76 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrVok 47 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Hunfalvy: FMSz 30 = Hunfalvy, Pál, Finn és magyar szók egybehasonlítása. Pest 1853.
  • Wichmann: FUF 11: 196, 257 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUF 2: 265 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Horváth: MNy 46: 176 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Benkő: MNyjt 68.00
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 373 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 69: 167 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Wacha: Pais-Eml 402.00
  • s-Laute 60.00
  • Lindström: Suomi 1852: 86
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 706 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.